Boka Övning
Skapa trygghet och effektivitet med våra utbildningar

Utbildningar

Våra utbildningar utgår ifrån vår rfarenhet och expertis inom operativt arbete såväl som den senaste forskningen. Med en pedagogisk inriktning som framhäver praktisk inlärning och realistiska scenarier, ger våra utbildningar din organisation de färdigheter ni behöver.

Vår pedagogik
Vi tror på att engagera våra deltagare i en interaktiv och stimulerande miljö, där de inte bara tar till sig information, utan också tillämpar den i praktiken. Våra pedagogiska metoder inkluderar gruppdiskussioner, fallstudier och praktiska övningar som uppmuntrar kritiskt tänkande och problemlösning. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö där varje individ kan nå sitt fulla potential och förvärva de färdigheter och kunskaper som krävs. Vår pedagogik syftar till att inspirera, motivera och rusta våra deltagare med de verktyg de behöver för att att verka inom krishanteringsområdet.

Våra utbildningspaket

Apologic erbjuder marknadens bästa krisövningspaket, anpassade för alla, från små organisationer till globala koncerner.
Utforska våra alternativ idag och jämför våra priser med konkurrenter

Gratis utbildning

Gratis
Ingen budget
0-1000
45 min
Digitalt webinar
Krisledningsarbete
Inspiration

Föreläsning

SEK 25,000
Inspiration och kickstart
4-25
1-2h
Fysiskt på plats eller digital
Valbart ämne

Standard halvdag

SEK 25,000
Standard utbildning
5-25
Halvdag
Fysiskt på plats eller digital
Se standardutbildningar nedan
Heldag

Standard heldag

SEK 35,000
Standard utbildning
5-25
Heldag
Fysiskt på plats eller digital
Se standardutbildningar nedan

Skräddarsydda

Pris offereras
Ni som har specifika behov
utifrån behov
Möjlighet till längre utbildningar
Fysiskt på plats eller digital
Enligt offert

Gratis utbildning:

Gratis Webinar:

En Första Smakprov på Kunskapen
Vårt Gratis Webinar erbjuder en inkörsport till vår kunskap och expertis utan några kostnader. I detta korta, informativa möte kommer våra experter att ge en översikt över ämnet och lyfta fram några nyckelkoncept. Det är den perfekta ingången för dig som vill börja utforska ämnet och se vad vi har att erbjuda. Här är vad du kan förvänta dig:

Inspirerande Session: Vår instruktör delar med sig av insikter och ger dig en första inblick i ämnet.
Frågor och Svar: Få dina grundläggande frågor besvarade direkt av våra experter.
Lättillgängligt: Delta från bekvämligheten av din dator, surfplatta eller telefon.
Utforska ämnet och få en smak av vår expertis utan att behöva åtaga dig mer än en kort session. Det är ett bra sätt att komma igång.

Standard utbildning

Föreläsning:
Intensiv Inlärning och Interaktion inom Kris- och Säkerhetsområdet inklusive Total- och Civilförsvar – Välj Ditt Ämne
Vår Standard Föreläsning erbjuder en intensiv inlärningsupplevelse där vi tillsammans utforskar ämnen inom krishantering och säkerhet, samt ledarskap och ledning, inklusive total- och civilförsvar. Det unika med denna föreläsning är att du har möjlighet att välja det specifika ämne som intresserar dig mest. Under föreläsningen kommer våra kompetenta föreläsare att täcka nyckelkoncept in detalj. Här är vad du kan förvänta dig:

Välj Ditt Ämne: Du har möjlighet att fokusera på det ämne inom krishantering, säkerhet eller ledarskap, inklusive total- och civilförsvar, som är mest relevant för din organisation.
Djupgående Föreläsning: Vår föreläsare guidar dig genom centrala ämnen med insiktsfulla exempel och praktiska tillämpningar inom ditt valda område.
Interaktiv Session: Delta i diskussioner och frågestunder för att fördjupa din förståelse och interagera med experter och andra deltagare.
Tidsbegränsad: Passar för organisationer som behöver snabb och högkvalitativ inlärning inom dessa kritiska områden.
Denna intensiva föreläsning ger dig möjlighet att anpassa din inlärning och omedelbart börja använda dina nya kunskaper inom ditt valda ämne inom krishantering, säkerhet, ledarskap och total- och civilförsvar.

Standard utbildning

Standard Halvdag:
Intensiv inlärning på halvdagen (går även att göra kortare på1-2timmar beroende på ämne
Vår Standard Halvdag är utformad för att erbjuda en komprimerad inlärningsupplevelse som passar ditt schema. Under fyra timmar kommer våra erfarna instruktörer att täcka centrala ämnen inom vår standardiserade utbildningsplan. Här är vad du kan förvänta dig:

Djupdykning i Ämnet: Vår instruktör guidar dig genom viktiga aspekter av ämnet med detaljerade exempel och insikter.
Interaktivt Format: Delta i diskussioner och övningar för att tillämpa din nya kunskap.
Flexibel Tid: Passar perfekt för organisationer som behöver snabb, högkvalitativ inlärning utan att blockera en hel dag.
Denna intensiva halvdagssession ger en gedigen grund i ämnet och möjligheten att börja omedelbart använda dina nya färdigheter.

Skräddarsydda utbildningar


Standard Heldag:

Grundlig förståelse under en hel arbetsdag
Vår Standard Heldag är en fördjupad inlärningsupplevelse som sträcker sig över en hel arbetsdag. Under denna tid täcker vi vårt standardiserade utbildningsinnehåll i detalj och ger dig möjlighet att interagera med instruktörer och kollegor. Här är vad som ingår:

Djupgående Undersökning: Vi granskar ämnet noggrant, belyser nyanser och ger praktiska exempel.
Praktiska Övningar: Använd dina nya färdigheter i realistiska scenarier och övningar.
Deltagarinteraktion: Diskutera och dela insikter med instruktörer och andra deltagare.
Denna heldagssession ger dig en gedigen grund och förmågan att tillämpa din nya kunskap på ett meningsfullt sätt.

Skräddarsydda övningar

Skräddarsydd:
Unik Inlärning Anpassad för Dig
Vårt Skräddarsydda utbildningspaket är utformat för att passa dina unika behov och mål. Vi samarbetar med din organisation för att identifiera specifika utbildningsmål och skapa en anpassad utbildningsplan som ger maximal nytta. Här är vad som gör vårt skräddarsydda paket speciellt:

Anpassad Innehåll: Vi skräddarsyr innehållet för att möta dina organisationens specifika krav och mål.
Flexibel Längd: Välj längden på utbildningen som bäst passar din organisations schema och behov.
Målgruppsanpassad: Vi anpassar utbildningen för olika grupper och roller inom din organisation.
Vårt team av experter och konsulter arbetar tätt med dig för att säkerställa att din skräddarsydda utbildning uppfyller dina unika behov. Ta kontroll över din inlärning och anpassa den efter din organisation.

Våra standardiserade utbildningar

Inledning

Vid en samhällsstörning ställs enorma krav på organisationers ledningsförmåga. En viktig komponent i detta arbete är en väl fungerande stab, som kan stötta organisationen i ledningsuppgifterna. Stabsmetodik är nyckeln till att skapa strukturerade arbetssätt för snabbt och effektivt svar på samhällsstörningar. Denna kurs, utvecklad och genomförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att arbeta i en stab inom din organisation.

Bakgrund

Stabsmetodiken bygger på aktuell forskning och omfattande erfarenheter från stabsarbete. Den är ett resultat av lärdomar och insikter från tidigare genomföranden samt förändringar i omvärldsutvecklingen. Inom samma område erbjuds även fördjupningskurser och Stabschefskurs för de som vill fördjupa sig ytterligare.

Målgrupp Denna kurs vänder sig till beslutsfattare och personer inom området samhällsskydd och beredskap som har i uppdrag att arbeta i en stab inom sin organisation vid samhällsstörningar, oavsett omfattningen av hotet.

Syfte Syftet med kursen är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna agera effektivt i en stabssituation. Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att leda och samordna insatser vid samhällsstörningar.

Lärande mål Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

 1. Förstå de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
 2. Kunna definiera stabens syfte, uppgifter och organisation.
 3. Utföra ledningsaktiviteter i en stabsmiljö.
 4. Använda stabsverktyg effektivt.
 5. Tillämpa metoder för att säkerställa stabens uthållighet.
 6. Hantera information inom staben på ett adekvat sätt.
 7. Använda kommunikation som ett verktyg för hantering.

Innehåll Under kursen kommer följande ämnen att behandlas:

 • Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
 • Stabens syfte, uppgifter och organisation.
 • Ledningsaktiviteter i stabens arbete.
 • Användning av stabsverktyg.
 • Metoder för att säkerställa stabens uthållighet.
 • Effektiv informationshantering inom staben.
 • Kommunikation som ett verktyg för hantering.

Pedagogik Kursen följer MSB:s pedagogiska vägledning och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Deltagarna kommer att uppmuntras att delta aktivt genom föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning. Lärandet främjas genom samarbete med andra deltagare och aktiv deltagande i kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner.

Upplägg och omfattning Kursen omfattar 1-2 heldagar och genomförs på plats, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen kräver det. Deltagarna förväntas vara närvarande och aktiva under hela kursens längd. Teoretiska grundläggande inslag varvas med föreläsningar och gruppdiskussioner för att ge en mångsidig inlärningsupplevelse.

Varför välja denna kurs? Denna kurs ger dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att bli en värdefull tillgång i din organisations stabsarbete vid samhällsstörningar. Genom att fördjupa dig i stabsmetodiken kommer du att vara väl rustad att hantera komplexa och krävande situationer.

För att anmäla dig till kursen eller för ytterligare information, kontakta oss på kontakt@apologic.se. Ta steget mot att bli en kompetent och resursstark stabsmedlem för att säkerställa samhällssäkerhet och beredskap. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår kurs om Stabsmetodik!

Krisledning inom Privat Sektor

Inledning

I den dynamiska och konkurrensutsatta miljön inom privat sektor är förmågan att effektivt hantera kriser och utmaningar av avgörande betydelse. En krisorganisation kan fungera som en strategisk tillgång genom att säkerställa att företaget kan reagera, anpassa sig och dra nytta av krissituationer. Denna kurs, utvecklad och genomförd av Apologic, ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att driva en effektiv krisledning inom privat sektor.

Bakgrund Kursen om krisledning inom privat sektor är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Den bygger på insikter från tidigare krisfall och förändringar i affärsmiljön. Den är utformad för att hjälpa företag att inte bara överleva kriser utan även att dra affärsmässiga fördelar av dem.

Målgrupp Denna kurs riktar sig till ledare och personer i krisledningsorganisationen inom privat sektor som ansvarar för att hantera och leda krisorganisationen. Den är avsedd för de som vill öka sin förmåga att reagera på kritiska situationer och använda dem som möjligheter för företagets tillväxt och hållbarhet.

Syfte Syftet med kursen är att utrusta deltagarna med de nödvändiga verktygen och kunskaperna för att leda och driva en krisorganisation inom privat sektor. Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att effektivt hantera och dra nytta av kriser.

Lärande mål Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:

 1. Förstå de grundläggande principerna för krisledning inom privat sektor.
 2. Kunna definiera syftet, ansvar och organisationen för en krisorganisation.
 3. Utföra effektiva ledningsåtgärder under kriser.
 4. Använda verktyg och resurser för att hantera och dra fördel av kriser.
 5. Utveckla strategier för att säkerställa företagets uthållighet under kriser.
 6. Hantera informationsflödet inom krisorganisationen på ett strategiskt sätt.
 7. Använda kommunikation som en affärsmässig fördel under kriser.

Innehåll Under kursen kommer följande ämnen att behandlas:

 • Principer för krisledning inom privat sektor.
 • Krisorganisationens syfte, ansvar och organisation.
 • Effektiva ledningsåtgärder under kriser.
 • Användning av verktyg och resurser för krisledning.
 • Strategier för att säkerställa företagets uthållighet under kriser.
 • Effektiv informationshantering inom krisorganisationen.
 • Kommunikation som en affärsmässig fördel under kriser.

Pedagogik Kursen följer beprövade metoder och baseras på aktuell forskning. Deltagarna kommer att uppmuntras att delta aktivt genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Lärandet främjas genom samarbete med andra deltagare och aktiv deltagande i kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Upplägg och omfattning Kursen omfattar 1-2 heldagar och genomförs på plats eller online, beroende på behov och situation. Deltagarna förväntas vara närvarande och aktiva under hela kursens längd. Kursen kombinerar teoretiska grundläggande inslag med praktiska övningar och gruppdiskussioner för att ge en mångsidig inlärningsupplevelse.

Varför välja denna kurs? Denna kurs ger dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att leda och driva en effektiv krisorganisation inom privat sektor. Genom att utveckla din förmåga att hantera och dra nytta av kriser kommer du att positionera ditt företag för framgång och hållbarhet i en snabbrörlig affärsmiljö.

För att anmäla dig till kursen eller för ytterligare information, kontakta oss på [kontaktuppgifter]. Ta steget mot att bli en kompetent och framgångsrik krisledare och dra fördel av kriser som möjligheter för din organisation. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår kurs om Krisledning inom Privat Sektor!

Nästa steg?

För mer information och diskussion om dina utbildningsbehov, kontakta oss gärna på e-post: Kontakt@apologic.se eller ring oss på +46721877448. Andreas Wadström är tillgänglig för personlig kontakt. Vi ser fram emot att höra från dig och samarbeta för en mer förberedd framtid.

 

 

 

Effektiv Kriskommunikation

Inledning I en värld där snabb, öppen och korrekt kriskommunikation är avgörande vid samhällsstörningar, är förmågan att kommunicera effektivt under kriser en grundläggande kompetens. För att säkerställa förtroende och upprätthålla demokratin måste kriskommunikation vara centrerad kring allmänhetens behov och perspektiv. Denna kurs, utvecklad och genomförd av Apologic, fokuserar på att förstå och behärska grunderna i kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Bakgrund Kursen om effektiv kriskommunikation är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området. Den bygger på insikter från tidigare händelser och förändringar i samhällsmiljön. Kursen har utformats för att hjälpa deltagarna inte bara att hantera kriser på ett framgångsrikt sätt utan också att dra nytta av dem.

Målgrupp Denna kurs vänder sig till deltagare inom både offentlig och privat sektor samt frivilligorganisationer som ansvarar för kriskommunikation vid samhällsstörningar. Kursen är också lämplig för personer som kan utses som talespersoner och företrädare för sina organisationer.

Syfte Kursens syfte är att utrusta deltagarna med nödvändiga verktyg, kunskaper och färdigheter för att bemästra kriskommunikation inom sina organisationer. Kursen strävar också efter att främja effektiv samordning av kommunikation mellan kommuner, myndigheter, andra aktörer, medier och allmänheten. Erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagare och deras organisationer är också en viktig aspekt av kursen.

Lärandemål Efter kursens avslutande förväntas deltagarna kunna:

 1. Förklara rollen av kriskommunikation och betydelsen av samordnade budskap.
 2. Identifiera mottagarnas behov och förväntningar på kommunikation under kriser.
 3. Ge exempel på hur kriskommunikation kan påverka händelseförloppet, förtroendet för myndigheters arbete och mediebilden av en situation.
 4. Demonstrera hur kriskommunikationsplanering integreras i en ledningsorganisation och samverkar med andra berörda aktörer.

Innehåll Kursen kommer att behandla följande huvudämnen:

 • Principer för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, inklusive utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt.
 • Grundläggande kriskommunikation.
 • Trovärdighet, budskap och målgrupper inom kriskommunikation.
 • Integrering av kriskommunikation inom samverkan och ledning.
 • Kommunikationsplanering före, under och efter krisen.
 • Samordning av kommunikation mellan olika aktörer.

Pedagogik Kursen främjar aktivt deltagande och närvaro genom att kombinera teoretiska inslag med praktiska övningar. Den inkluderar föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar för att engagera deltagarna och främja aktivt lärande.

Upplägg och omfattning Kursen omfattar tre dagar och fokuserar på aktivt lärande genom samarbete. Den kan genomföras på plats eller online, beroende på behov och situation. Deltagarna rekommenderas att förbereda sig inför kursen genom att utföra några förberedande uppgifter. Efter avslutad kurs uppmuntras deltagarna att använda kursens innehåll i sina organisationer.

Varför välja denna kurs? Denna kurs ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att vara en effektiv kriskommunikatör och en värdefull resurs för din organisation under kriser. Genom att förstå och behärska kriskommunikationens grundläggande principer kan du bidra till förtroendet för din organisation och hantera kriser på ett framgångsrikt sätt.

 

Nästa steg?

För mer information och diskussion om dina utbildningsbehov, kontakta oss gärna på e-post: Kontakt@apologic.se eller ring oss på +46721877448. Andreas Wadström är tillgänglig för personlig kontakt. Vi ser fram emot att höra från dig och samarbeta för en mer förberedd framtid.

 

 

Omvärldsanalys och Strategiskt Beslutsfattande

Inledning I en komplex och föränderlig affärsmiljö är förmågan att genomföra noggrann omvärldsanalys avgörande för att fatta strategiskt välgrundade beslut. En effektiv omvärldsanalys ger organisationer insikter om trender, hot och möjligheter som kan påverka deras framgång. Denna kurs, utvecklad och genomförd av Apologic, syftar till att utrusta deltagarna med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att genomföra omvärldsanalyser och fatta strategiska beslut baserade på dessa analyser.

Bakgrund Kursen om omvärldsanalys och strategiskt beslutsfattande bygger på aktuell forskning och beprövad praxis inom området. Den har utvecklats med hänsyn till de senaste trenderna och förändringarna i affärsmiljön och hjälper organisationer att anpassa sig och trivas i en konkurrensutsatt värld.

Målgrupp Denna kurs riktar sig till ledare och nyckelpersoner inom både offentlig och privat sektor, samt frivilligorganisationer, som är ansvariga för att genomföra omvärldsanalyser och fatta strategiska beslut. Kursen är också lämplig för alla som är intresserade av att förbättra sin förmåga att förstå och agera på omvärldsförändringar.

Syfte Kursens syfte är att utveckla deltagarnas förmåga att genomföra noggranna omvärldsanalyser och använda dessa analyser som grund för strategiska beslut. Kursen syftar också till att främja en ökad medvetenhet om betydelsen av omvärldsanalys i affärsstrategi.

Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 1. Förstå vikten av omvärldsanalys för strategiskt beslutsfattande.
 2. Tillämpa olika metoder och verktyg för omvärldsanalys.
 3. Identifiera trender, hot och möjligheter i omvärlden som påverkar deras organisation.
 4. Utveckla strategiska beslut baserade på omvärldsanalyser.
 5. Kommunicera och implementera strategiska beslut effektivt i organisationen.

Innehåll Under kursen behandlas följande ämnen:

 • Betydelsen av omvärldsanalys för strategiskt beslutsfattande.
 • Metoder och verktyg för omvärldsanalys, inklusive SWOT-analys, PESTEL-analys och scenarioplanering.
 • Identifiering och hantering av trender, hot och möjligheter i omvärlden.
 • Utveckling av strategiska beslut baserade på omvärldsanalyser.
 • Kommunikation och implementering av strategiska beslut i organisationen.

Pedagogik Kursen främjar aktivt deltagande genom föreläsningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner. Den kombinerar teori med praktisk tillämpning för att ge deltagarna en mångsidig inlärningsupplevelse.

Upplägg och omfattning Kursen omfattar [antal] heldagar och kan genomföras på plats eller online, beroende på behov och situation. Deltagarna förväntas vara närvarande och aktiva under hela kursens längd. För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas att deltagarna förbereder sig genom att utföra vissa förberedande uppgifter. Efter kursens avslutande uppmuntras deltagarna att använda de nyförvärvade kunskaperna och färdigheterna i sina organisationer.

Varför välja denna kurs? Denna kurs ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att utföra effektiva omvärldsanalyser och fatta strategiska beslut som ger din organisation en konkurrensfördel. Genom att förstå och använda omvärldsanalysens principer kan du hjälpa din organisation att anpassa sig och trivas i en föränderlig affärsmiljö.

 

Nästa steg?

För mer information och diskussion om dina utbildningsbehov, kontakta oss gärna på e-post: Kontakt@apologic.se eller ring oss på +46721877448. Andreas Wadström är tillgänglig för personlig kontakt. Vi ser fram emot att höra från dig och samarbeta för en mer förberedd framtid.

 

 

Beslutsfattande under Kriser med Användning av Beteendevetenskap och Komplexitetsramverk

Inledning I krissituationer är förmågan att fatta snabba och välgrundade beslut avgörande för att hantera och minimera skador. Denna kurs, utvecklad och genomförd av [Utbildningsföretag], syftar till att utrusta beslutsfattare med de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att fatta effektiva beslut under kriser med hjälp av insikter från beteendevetenskap och komplexitetsramverk.

Bakgrund Kursen om beslutsfattande under kriser bygger på beprövade teorier och ramverk från beteendevetenskap, inklusive Daniel Kahnemans arbete om snabba och långsamma tankeprocesser, Richard Taylors beslutsfattande under osäkerhet och Cynefin-ramverket för att hantera komplexitet. Den ger beslutsfattare verktyg och strategier för att hantera komplexa kriser på ett effektivt sätt.

Målgrupp Denna kurs riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom både offentlig och privat sektor som har ansvar för att fatta beslut under kriser. Kursen är avsedd för de som vill förbättra sin förmåga att analysera, planera och agera under pressade förhållanden.

Syfte Kursens syfte är att utveckla beslutsfattares förmåga att fatta välgrundade beslut under kriser genom att tillämpa insikter från beteendevetenskap och komplexitetsramverk. Kursen strävar också efter att öka medvetenheten om de utmaningar och möjligheter som uppstår vid hantering av komplexa och oklara situationer.

Lärandemål Efter kursens avslutande förväntas deltagarna kunna:

 1. Förstå de grundläggande principerna för beslutsfattande under kriser.
 2. Tillämpa teorier om snabba och långsamma tankeprocesser för att fatta välgrundade beslut.
 3. Använda Richard Taylors principer för beslutsfattande under osäkerhet.
 4. Tillämpa Cynefin-ramverket för att hantera komplexa kriser.
 5. Utveckla strategier för att hantera beslutsfattande under tidspress och stress.

Innehåll Under kursen kommer följande ämnen att behandlas:

 • Grundläggande principer för beslutsfattande under kriser.
 • Snabba och långsamma tankeprocesser enligt Daniel Kahneman.
 • Beslutsfattande under osäkerhet enligt Richard Taylor.
 • Användning av Cynefin-ramverket för att förstå komplexitet och osäkerhet.
 • Utveckling av strategier för att hantera pressade situationer och stress vid beslutsfattande under kriser.

Pedagogik Kursen kombinerar teoretisk undervisning med praktiska övningar och fallstudier. Deltagarna uppmuntras att aktivt delta i diskussioner och övningar för att tillämpa de teoretiska koncepten på verkliga scenarier.

Upplägg och omfattning Kursen omfattar 1-2 heldagar och kan genomföras på plats eller online, beroende på behov och situation. Deltagarna förväntas vara närvarande och aktiva under hela kursens längd. För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt rekommenderas att deltagarna förbereder sig genom att utföra vissa förberedande uppgifter. Efter kursens avslutande uppmuntras deltagarna att använda de nyförvärvade kunskaperna och färdigheterna i sina beslutsfattande processer.

Varför välja denna kurs? Denna kurs ger beslutsfattare de nödvändiga verktygen och insikterna för att fatta kloka och välgrundade beslut under komplexa kriser. Genom att tillämpa teorier från Kahneman, dra nytta av Taylors erfarenheter och använda Cynefin ramverket som vägledning, kommer beslutsfattare att kunna agera med ökad effektivitet och säkerhet.

För att anmäla dig till kursen eller för ytterligare information, kontakta oss på [kontaktuppgifter]. Ta steget mot att bli en ännu mer kompetent och säker beslutsfattare under kriser och hjälp din organisation att navigera genom de mest utmanande situationerna. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår kurs om Beslutsfattande under Kriser med Insikter från Kahneman, Taylor och Cynefin.

 

Nästa steg?

För mer information och diskussion om dina utbildningsbehov, kontakta oss gärna på e-post: Kontakt@apologic.se eller ring oss på +46721877448. Andreas Wadström är tillgänglig för personlig kontakt. Vi ser fram emot att höra från dig och samarbeta för en mer förberedd framtid.

 

 

Hur vi hjälper

Apologic – Din Långsiktiga Krispartner: Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser.

Analys

Vi utvärderar och utvecklar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i kris.

Förberedelser

Vi erbjuder utbildningar och övningar inom kris- och säkerhetsområdet

Återhämtning

Vi stödjer med utvärdering och revidering av er säkerhets och krisledningsstruktur

Hantering

Vi är er hjälpande hand i krisen genom operativt stöd

Varför välja våra utbildningar?

Våra utbildningar är inriktade på att öka din kompetens inom krishanteringsområdet. Genom interaktiv inlärning och mätbara resultat ger vi dig verktygen för att hantera och leda under kriser. Välj oss för att öka din skicklighet inom krishanteringsområdet.

hand
 • Interaktiv Inlärning: Vi prioriterar engagerande och interaktiv undervisning för att maximera förståelsen och inlärningen.
 • Anpassad Utbildning: Vår pedagogik fokuserar på att anpassa utbildningen för att möta individuella behov och inlärningsstilar.
 • Praktisk Tillämpning: Vi betonar hur du kan tillämpa de förvärvade kunskaperna i realistiska scenarier.
joanna-kosinska-7ACuHoezUYk-unsplash
 • Branschledande Instruktörer: Våra instruktörer är experter inom sina områden och har omfattande praktisk erfarenhet.
 • Skräddarsydd Rådgivning: Vår expertis omfattar skräddarsydda rådgivning för att lösa specifika utmaningar och mål.
 • Resultatinriktad Kompetens: Vi fokuserar på att bygga praktiska färdigheter som ger mätbara resultat.
Namnlös design (33)
 • Effektiv Inlärning: Vår pedagogik syftar till att säkerställa en effektiv inlärningsprocess som ger dig verktyg och insikter.
 • Förbättrad Kompetens: Genom vår expertis och pedagogik kan du förvänta dig att öka din kompetens och kompetensnivå.
 • Mätbara Framsteg: Vi fokuserar på att mäta och dokumentera resultat för att säkerställa att utbildningen ger en konkret avkastning på investeringen.
Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Utbildning

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

  Komma i kontakt

  Skicka ett meddelande så återkommer vi