Boka Övning
Gör vårt test

Testa din krishanteringsförmåga

Det tar mindre än 5 minuter att besvara några frågor. Efter testet får ni en analys av era styrkor och svagheter, samt förslag på åtgärder för att förbättra er krishanteringsförmåga.

Påbörja Testet

Plan

Har er organisationen en krisplan?

 
 
 
 
 

Plan

Har organisationen kontinuitetsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser etc.?

 
 
 
 
 

Plan

Finns det andra planer som t.ex. en kriskommunikationsplan, checklistor beredkspasplaner etc.?

 
 
 
 
 

Organisation

Hur är krishanteringsorganisation uppbyggd?

 
 
 
 
 

Organisation

Hur bedömer du organisationens krishanteringsstruktur och samarbete med andra aktörer?

 
 
 
 
 

Organisation

Hur beskriver du er organisationens kultur när det gäller krishantering?

 
 
 
 
 

Personel

Har personalen fått utbildning i krishantering?

 
 
 
 
 

Personel

Vilken erfarenhet har personalen av att leda under en kris?

 
 
 
 
 

Personel

Hur bedömer du personalens utbildning och erfarenhet av krishantering samt krisledningsstrukturen?

 
 
 
 
 

Technique

Vilken teknik använder ni för kommunikation under en krissituation?

 
 
 
 
 

Technique

Hur kallar ni in krisledningsgruppen?

 
 
 
 
 

Technique

Hur kommunicerar ni internt och externt under en kris?

 
 
 
 
 

Question 1 of 12

Optimera din krisberedskap med vår nulägesanalys

Med vår vetenskapligt grundade metod genomför vi en omfattande analys av er nuvarande krisberedskapsförmåga inom fyra huvudområden. Därefter arbetar vi tillsammans för att fastställa målsättningar och utarbetar en handlingsplan för att nå dessa mål.

Kontakta oss idag för att optimera er krisberedskap och vara redo att möta det okända. Vi erbjuder ett kostnadsfritt uppstartsmöte på 30 minuter för att komma igång med denna resa mot ökad motståndskraft.

plan-black1

Planer

Krishanteringsplan, krishanteringspolicy, checklistor, RSA, kontinuitetsplaner

organisation-black2

Organisation

Krisorganisation, roller, mandat, befattningsinstruktioner, arbetsuppgifter

Planer
Organisation
Personal
Teknik
communication-black
Communication
personal-black4

Personal

Kompetens, utbildningsnivå, erfarenhet från tidigare kriser, psykologisk trygghet och kultur

technique-black3

Teknik

Kommunikation, tekniska system, inlarmningsappar, digitala krisledningssystem

Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Testa din krishanteringsförmåga

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi