Boka Övning
Om oss

Vår vision

Vår vision är att skapa en värld där ingen behöver känna sig otrygg. Vi strävar efter att vara ledande inom krisberedskap och säkerhet genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som förändrar liv och samhällen till det bättre.

20220705_182317
Vår berättelse

Apologic Crisis Management

Historien om ApoLogic började när företagets grundare, Andreas, befann sig på en glaciär i närheten av Matterhorn tillsammans med sin fru. När de försiktigt tog sina steg över glaciären inträffade något ofattbart. En snöbrygga kollapsade plötsligt under dem, och Andreas fru hamnade hängande i repet, ned i den mörka glaciärsprickan. Med hög stress använde båda instinktivt de färdigheter de hade tränat på gång efter gång. De återvände till säker mark, skakiga men med ett starkare band än någonsin tidigare.

Denna händelse fungerade som en väckarklocka på många sätt. För det första insåg de att oavsett om det handlar om en privat situation eller en organisatorisk kris, finns det grundläggande principer för att hantera en krissituation. Att ha en plan, öva och utbilda sig är oumbärligt och leder dessutom till mindre stress i situationen.

 

Denna händelse blev startskottet för Andreas att förverkliga den dröm han länge burit inom sig – att använda sina omfattande kunskaper inom krishantering och starta ett företag som skulle göra världen bättre och säkrare. Med tanke på de stora utmaningar som vi står inför i dagens värld, inklusive klimatkriser, krig i Europa, terrorism samt det akuta behovet, blev grundandet av bolaget en nödvändighet.

Så föddes Apologic, med målet att hjälpa organisationer att bli starkare, mer förberedda och mer motståndskraftiga. Andreas ville dela med sig av de lärdomar han hade fått både från bergstopparna och företagsvärlden. Han visste att varje steg på den här resan skulle vara en del av förändringen i hur organisationer hanterade kriser.

Vårt namn

Apologic: En Symbol för logik och målsättning

Namnet Apologic är en symbolisk reflektion av vårt mål att nå den högsta nivån av krisberedskap. Det består av två delar: Apo och Logic.

apologic_left +

"Apo" - Vi når våra målen

Ordet “apo” – Att nå den högsta punkten i krishantering: Termen “apo” hämtar inspiration från det grekiska ordet “apogee,” som betyder det högsta punkten eller klimaxen av en objekts bana. I kontexten av krishantering representerar “apo” strävan efter att uppnå högsta graden av effektivitet, motståndskraft och beredskap. Det är vår strävan att vara på toppen av vår förmåga att hantera kriser, sätta upp tuffa mål och nå dem.

apologic_right =

"logic" - Vi agerar logiskt

Ordet “logic” – Logik är den fundamentala delen av vårt namn och vår strategi. Vi tror på att använda logiskt tänkande och målinriktad strategi för att bemästra krishantering och uppnå våra mål. Genom att applicera logik i vår arbetsmetodik kan vi fatta välgrundade beslut, lösa komplexa problem och förbereda oss på bästa möjliga sätt för att möta och övervinna kriser.

apologic

"Apologic" - Tillsammans med vårt namn

Tillsammans med vårt namn, som symboliserar logik och målsättning, är vi redo att leda framtiden av krisledning och hjälpa organisationer att nå sina höjdpunkter i beredskap och säkerhet.

Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Vår vision och värdegrund

vision

Vision för ApoLogic

Vår vision är att skapa en värld där ingen behöver känna sig otrygg. Vi strävar efter att vara ledande inom krisberedskap och säkerhet genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som förändrar liv och samhällen till det bättre.

Värdegrund

På Apologic är våra värderingar mer än bara ord - de är kärnan i allt vi gör. Vi omfattar en värdegrund som speglar vårt åtagande för en bättre framtid, både för våra kunder och för samhället som helhet. Här är en fördjupning av våra grundläggande värderingar, med fokus på hållbarhet.

Resultat

För oss är resultat inte bara ett mål; det är ett löfte om verklig förändring. Vi strävar efter mätbara resultat som inte bara gynnar våra kunder utan också samhället i stort. Genom att leverera konkreta och mätbara framsteg, sätter vi en standard för effektiv krishantering och bidrar till en säkrare och mer robust framtid.

Långvariga Relationer

Hållbarhet handlar inte bara om miljön utan också om relationer. Vi bygger djupa och långvariga relationer med våra kunder och partners. Denna grundsten i vår värdegrund skapar inte bara förtroende utan även en mer samarbetsinriktad värld. Genom att investera i relationer sätter vi grunden för hållbara samarbeten som varar över tid och skapar positiv påverkan.

Tilltro och förtroende

I en värld som präglas av osäkerhet är förtroende avgörande. Vi tror på öppenhet och ärlighet i all vår kommunikation och vårt arbete med kunder och partners. Genom att bygga förtroende skapar vi en starkare och mer hållbar arbetsmiljö där samarbete och innovation kan blomstra. Här handlar det om att vara ärliga inte bara mot andra, utan också mot oss själva.

Maraton inte sprint

Hållbarhet är mer än bara en trend, det är en livsstil. Vi förstår att hållbarhet kräver uthållighet och ett långsiktigt åtagande. Precis som ett maraton, är vår resa mot ökad motståndskraft och säkerhet en kontinuerlig strävan. Vi är här för att stödja våra kunder på den långa resan mot en mer hållbar och krisbeständig framtid.

Denna värdegrund vägleder oss dagligen och är en viktig del av vår kultur på ApoLogic Crisis Management. Vi är stolta över att dela dessa värderingar med våra kunder och partners och ser fram emot att tillsammans fortsätta vår resa mot högre nivåer av krisberedskap och säkerhet.

Om Apologic

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi