Boka Övning
Operativt stöd

Operativt stöd

Med vår gedigna erfarenhet som stabschefer och krisledare från flera av de senaste årens kriser är vi väl rustade att erbjuda operativt stöd när det verkligen gäller. Vi har varit där, agerat i realtid och tagit avgörande beslut under press. Vår kompetens och insikter kan vara den avgörande faktorn för att hantera och övervinna kriser på bästa sätt. Låt oss vara din pålitliga partner i tider av utmaningar och ge dig den trygghet du behöver.

Vårt operativa stöd omfattar allt från att agera som krisledare och stabspersonal till att hantera kritiska situationer som terrorattentat, naturkatastrofer och cyberattacker. Med omfattande erfarenhet och expertis i ryggen säkerställer vi en effektiv och koordinerad respons när det behövs som mest. Vi är er hjälpande hand i ryggen.

Kompetensområden

Exempel på stöd:
Inom vår konsultverksamhet har vi ett erfaret och dedikerat team som kan erbjuda ett brett utbud av operativt stöd under olika kriser. Med våra expertkonsulter som har hanterat allt från naturkatastrofer till terrorattentat och cyberattacker, kan vi säkerställa en mångsidig och skräddarsydd hjälp i krissituationer. Här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

Krisledare: Våra konsulter kan agera som krisledare och ta över det övergripande ansvaret för att hantera krisen. De leder insatserna och koordinerar alla aktiviteter för att säkerställa en effektiv och samordnad respons.

Stabschefer: Vi kan tillhandahålla erfarna stabschefer som ansvarar för att samla och analysera information, fatta beslut och kommunicera med olika intressenter. Deras arbete är avgörande för att säkerställa en smidig krishantering.

Crisis Managers: Våra konsulter har erfarenhet av att agera som crisis managers och kan hjälpa till att identifiera och hantera risker, prioritera åtgärder och se till att organisationens överlevnad och rykte är säkrat.

Operativt stöd: Vi erbjuder praktiskt operativt stöd, inklusive logistik, kommunikation och resurshantering. Vårt team är väl förberett för att agera under extremt tryck och anpassa sig till skiftande omständigheter.

Krisövningar: Vi kan hjälpa organisationer att planera och genomföra realistiska krisövningar baserade på vår breda erfarenhet. Detta gör det möjligt för teamet att öva och förbättra sina färdigheter i en kontrollerad miljö.

Lärdomar från tidigare kriser: Våra konsulter har samlat värdefulla insikter från tidigare kriser och kan tillämpa dessa erfarenheter för att förutse och hantera kommande utmaningar.

Oavsett vilken typ av kris du står inför, har vårt team de kunskaper och färdigheter som krävs för att ge dig den bästa möjliga hjälpen. Vi är dedikerade till att säkerställa din organisations överlevnad och framgång i tider av prövning.

Kundcase: Förberedelse inför Ukraina-konflikten

Innan Ukraina-konflikten utbröt, samarbetade vi med en internationell organisation som hade betydande verksamheter i de områden som senare skulle påverkas av konflikten. Denna organisation hade förutspått att de skulle kunna hamna i ett potentiellt krisläge och anlitade oss för att stärka deras krisberedskap och kapacitet för effektiv krisledning.

Vårt uppdrag omfattade flera nyckelinsatser som bevisade sitt värde när krisen i Ukraina till sist utbröt:

Lägesbild och Riskbedömning: Våra konsulter började med att genomföra en noggrann lägesbild och riskbedömning av de områden där organisationen hade verksamhet. Detta innebar att identifiera potentiella hot, konflikter och sårbarheter.

Utarbetande av Krisplaner: Vi stödde organisationen i att utveckla detaljerade och ändamålsenliga krisplaner som täckte allt från personalens säkerhet till logistik och kommunikation i en nödsituation.

Krisledningsutbildning: Vi genomförde skräddarsydda utbildningar för organisationens nyckelpersonal i krisledning. Detta inkluderade övningar för att bättre förbereda dem på att hantera olika scenarier.

Kriskommunikation och Mediehantering: Våra konsulter gav organisationen vägledning om hur man effektivt skulle hantera kommunikation med personal, myndigheter, media och allmänheten i händelse av en kris.

Övning och Simulering: Vi hjälpte organisationen att genomföra flera krisövningar och simuleringar för att testa deras förberedelser och förbättra krisresponsen.

När Ukraina-konflikten faktiskt bröt ut, var organisationen väl förberedd och kunde effektivt aktivera sina krisplaner. Detta möjliggjorde en snabb och samordnad insats för att skydda personal och tillgångar samt för att fortsätta sin verksamhet under extremt utmanande förhållanden.

Detta case belyser kraften i förberedelse och professionell konsultation för att hjälpa organisationer att hantera komplexa och farliga situationer. Vårt arbete ledde till att organisationen kunde minimera risker och skador under en period av ökad oro och säkerställa sin fortsatta verksamhet och uppdrag i en instabil omvärld.

Hur vi hjälper

Apologic – Din Långsiktiga Krispartner: Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser.

Analysis

Vi utvärderar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i nödsituationer.

Preparation

Vi analyserar din organisations struktur för krishantering, inklusive roller, mandat och arbetsuppgifter.

Recovery

Vi utvärderar din personals utbildningsnivå för att fastställa deras kompetens och förmåga att hantera kriser.

Response

Vi identifierar de tekniska system och verktyg som krävs för effektiv krisledning

Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Operativt stöd

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

    Komma i kontakt

    Skicka ett meddelande så återkommer vi