Boka Övning
Ledande på krisövningar

Våra övningstyper

Övning ligger i vårt DNA och är grunden till framgångsrik krishantering. Våra krisövningar går från lärande skrivbordsövningar till tillämpade fullskaleövningar.

Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande åtgärder. Våra krisövningar utgör kärnan i vår tjänst. Tillsammans med vårt team av experter testar och utvecklar vi er förmåga samtidigt som vi stärker er interna tillit.

Våra övningspaket

Apologic erbjuder marknadens bästa krisövningspaket, anpassade för alla, från små organisationer till globala koncerner.
Utforska våra alternativ idag och jämför våra priser med konkurrenter

Gratis övning

Gratis
Utan budget
0-10
Generiskt
30 min uppstart med oss
Egen försorg
Skrivbordsövning
Eget genomförande
2h
Gratis
Bästa Pris

Krisövning

SEK 25,000
Ni som vill komma igång
5-12
Valbart scenario från 20+
Våra experter hjälper er från start till mål
Skrivbordsövning Fysisk eller digital
Teori-Övning-Utvärdering på plats
3-4h
25 tkr
Populär

Avancerad

SEK 39,000
Ni som har kommit en bit
5-12
Skräddarsytt scenario
Våra experter hjälper er från start till mål och utvecklar scenario
Skrivbordsövning Fysisk/digital
Teori-Övning-Utvärdering på plats-Utvärderingsprotokoll
3-4h
39tkr

Avancerad+

SEK 52,000
Ni som vill ta nästa steg
10-20
Skräddarsytt scenario++
Uppstartsmöte Scenarioplanering Motspelsplanering Utvärdering
Lämplig övningsmetod väljs utifrån era behov
Teori-Övning-Utvärdering på plats- Utvärderingsprotokoll Utvärderings konferens
4-6h
52tkr

Skräddarsytt

Pris offereras
Ni som har specifika behov
10->100+
Alla möjligheter
Behovsatt. Möjlighet till skådespelare, medieträning.
Erfarenhet av övningar med 100+ aktörer
Anpassat utifrån behov.
2-72h
På offert

Gratis krisövning:

Vår vision är att öka krisberedskapen i Sverige. Med vår kostnadsfria krisövning får ni tillgång till vår expertis genom ett generiskt scenario som ni enkelt kan anpassa och öva inom er egen verksamhet. Vår övning
inleds med ett 30-minuters uppstartsmöte där vi går igenom era specifika behov och vägleder er genom scenariot, så att ni kan genomföra det på egen hand.

 • Generiskt Scenario Utvecklat av Krisledningsexperter: Vår övning är baserad på expertkunskap inom krisledning, vilket garanterar hög kvalitet och realistisk simulering.
 • Gratis Uppstartsmöte på 30 Minuter: Vi erbjuder ett kostnadsfritt 30-minutersmöte för att hjälpa er att komma igång. Vi förstår att varje organisation har unika behov, och vi anpassar övningen efter era specifika
  förutsättningar.
 • Anpassningsbar för Er Verksamhet: Vår övning är flexibel och kan skräddarsys för att passa er verksamhet. Det innebär att ni kan fokusera på de utmaningar och scenarier som är mest relevanta för er.

Standard krisövning

Vår standardövning är skapad för er som vill snabbt bygga upp er krisberedskap och krishanteringskompetens utan att behöva ägna tid åt att utveckla ett specifikt scenario. Vi har funnit att de flesta organisationer behöver öva på metoden snarare än att skräddarsy ett unikt scenario. Därför är vår standardövning det perfekta valet för er. För att göra denna övning prisvärd och tillgänglig för fler, utgår vi från standardiserade krisscenarier men inleds med en teoripass inom krisledning.

 • Valbara scenarier från vår scenariobank: Vi erbjuder ett brett utbud av scenarier baserade på vår omfattande erfarenhet och en omfattande omvärldsanalys och riskanalys som återspeglar dagens samhällsrealiteter. Ni kan välja det scenario som bäst passar era behov från vår scenariobank med 25 olika alternativ.
 • Seniora konsulter leder övningen: Våra erfarna seniorkonsulter leder övningen och säkerställer högkvalitativ pedagogik och kunskap. Utvärderingen genomförs på plats och ger er en sammanfattning samt råd om nästa steg i er utveckling.
 • Minimal insats krävs från er sida: Våra grundläggande scenarier är redan utformade och klara att användas. Det innebär att ni behöver göra minimal arbetsinsats för att komma igång och dra nytta av våra krisövningar.

Avancerad övning

Vår avancerade krisövning är skräddarsydd för er som vill ta nästa steg i er krishantering. Oavsett om ni tidigare har erfarenhet av att hantera kriser eller har genomfört krisövningar, eller om ni helt enkelt vill testa er krisplan mot specifika identifierade risker, är den avancerade övningen det rätta valet.

Vårt fokus med den avancerade övningen är alltid på lärande, och den inleds vanligtvis med en teoretisk genomgång och avslutas med en omfattande utvärdering, både skriftligt och muntligt.

Skräddarsydda Scenarier i Samråd med Er: Vi arbetar tillsammans med er för att utforma skräddarsydda scenarier som kan inkludera olika delar av er organisation. Vid behov kan även externa intressenter involveras föratt göra övningen ännu mer realistisk.

 • Realistiska Motspels- och Inspelspunkter: Vi arbetar tillsammans med er för att integrera motspels- och inspelspunkter som hjälper till att skapa ett så autentiskt scenario som möjligt. Detta gör att ni kan utmana er själva och er krisplan på ett effektivt sätt.
 • Kontinuerlig Utvärdering med Lärande Fokus: Under övningen ingår tillfällen för kontinuerlig utvärdering och reflektion. Våra erfarna seniorrådgivare kan stanna upp och utvärdera för att säkerställa att övningenger det önskade lärandet och hjälper er att förbättra er krisberedskap.
 • Skriftlig Utvärdering Efter Övningen: Efter avslutad övning tillhandahåller vi ett detaljerat skriftligt utvärderingsprotokoll som sammanfattar resultat och ger konkreta rekommendationer för förbättring.

Avancerad+

Vår Avancerade + med mostpel är det ultimata sättet att försäkra att er organisation är redo att hantera verkliga scenarier. Genom att inkludera motspelsresurser som media, Stakeholders, sociala medier, anhöriga och
kräsna kunder, utmanar vi er krisplan på alla nivåer. Denna övning ger er följande fördelar:

 • Realism med motspelsresurser: Genom att inkludera motspelsresurser får ni möjligheten att möta utmaningar som ni kan ställas inför i en verklig kris. Detta ger er en verklig förståelse för hur er organisation
  skulle reagera i en krissituation.
 • Kontinuerligt lärande i en realistisk miljö: Vår övning är utformad för att vara en konstant inlärningsprocess medan scenariot utvecklas och skapar äkta realism. Ni kommer att utveckla färdigheter och strategier
  som är avgörande för att hantera komplexa och dynamiska kriser.
 • Minskad stress och oro: Efter att ha klarat av denna avancerade övning kommer er organisation att känna en minskad stress och oro inför kommande kriser. Ni kommer att vara tryggare i er förmåga att agera och
  fatta beslut under press, vilket är stöttat av forskning som visar att övningar av detta slag förbättrar reaktionsförmågan och minskar osäkerheten.
 • Utvärderingskonferens med berörda parter: Efter övningen arrangerar vi en utvärderingskonferens på en timme, där ni och andra berörda parter samlas för att diskutera erfarenheterna och resultatet av övningen.
  Under konferensen fastställs tydliga nästa steg och handlingspunkter för att förbättra er krisberedskap framöver.

Skräddarsydda övningar

Vårt engagemang är att erbjuda skräddarsydda krisövningar som är perfekta för era unika mål och resurser. Oavsett om ni behöver en fältövning, seminarieövning, simuleringsövning med fältenheter, fullscale övning, funktionsövning,
tillämpade övningar, lärande, ledningsövning eller någon annan typ av övning, är vi här för att designa och genomföra den åt er.

Anpassade Till Era Mål och Budget: Vi arbetar nära er för att förstå era specifika behov och mål. Det innebär att ni får en övning som är helt anpassad till er organisation och ert budgetutrymme.

Erfarna Konsulter: Våra erfarna konsulter har en gedigen bakgrund inom krisberedskap och har arbetat under flera av de största samhällsövningarna i Sverige. Ni kan vara trygga med att ni får den bästa expertisen.

Nöjda Kunder:
De anpassade övningen helt efter våra behov och skapade en lärandeupplevelse som var oöverträffad. Efter att ha gått därifrån kände vi oss starkare som grupp och hade minskad stress och oro, vilket är avgörande när man arbetar med
krissituationer.” – Anna, Företagsledare.

”Vi valde att investera i en seminarieövning som var perfekt anpassad till våra behov och begränsningar. Det var en kostnadseffektiv lösning som hjälpte oss att stärka vår krishantering på ett betydande sätt.” – Anders, Verksamhetschef.

Övningar Exercises

Apologic strävar efter att öka krisberedskapen i Sverige och vi erbjuder dig en kostnadsfri krisövning. Vår övning ger dig tillgång till vår expertis och låter dig öva inom din egen organisation. Här är vår strukturerade övning som
hjälper dig att förbereda dig på kriser:

service-img4

1. Generiskt Scenario Utvecklat av Krisledningsexperter:
 • Vår övning är baserad på expertkunskap inom krisledning och är utformad för att vara realistisk och av hög kvalitet.
 • Vi ger dig ett generiskt scenario som utmanar din organisations krisberedskap och hjälper dig att förbättra den.
2. Gratis Uppstartsmöte på 30 Minuter:
 • Vi erbjuder ett kostnadsfritt 30-minuters uppstartsmöte där vi går igenom era specifika behov.
 • Under mötet kommer vi att vägleda er genom övningsscenario och anpassa det efter era unika förutsättningar.
3. Anpassningsbar för Er Verksamhet:
 • Vår krisövning är flexibel och kan skräddarsys för att passa just er verksamhet.
 • Ni kan fokusera på de utmaningar och scenarier som är mest relevanta för er.

Med Apologics kostnadsfria krisövning kan ni öka er krisberedskap och vara bättre rustade att hantera olika utmaningar. Kontakta oss idag för att dra nytta av detta erbjudande och optimera er krisberedskap. Vi är här för att hjälpa er
att förbereda er för en mer robust och säker framtid.

Hos oss på Apologic har vi utvecklat en standard krisövning som är perfekt för er som vill bygga upp er krisberedskap på ett snabbt och effektivt sätt. Vårt fokus är att hjälpa er utveckla er krishanteringskompetens utan att behöva lägga tid på att skapa ett specifikt scenario. Här är varför vår standardövning är det ultimata valet:

service-img3

1. Valbara Scenarier från vår Scenariobank:
 • Vi erbjuder er ett brett urval av scenarier baserade på vår omfattande erfarenhet och noggrann omvärlds- och riskanalys.
 • Ni kan välja det scenario som bäst passar era specifika behov från vår scenariobank med 25 olika alternativ.
2. Seniora Konsulter leder Övningen:
 • Våra erfarna och kunniga seniorkonsulter kommer att guida er genom övningen och se till att ni får högkvalitativ undervisning.
 • Utvärdering görs på plats och ger er en sammanfattning av er prestation samt rådgivning om nästa steg i er utveckling.
3. Minimal Insats Krävs från Er Sida:
 • Våra grundläggande scenarier är redan utformade och redo att användas. Det innebär minimal arbetsinsats för er för att komma igång och dra nytta av våra krisövningar.

Med vår standard krisövning kan ni snabbt och kostnadseffektivt förbättra er krisberedskap och skapa en mer robust organisation. Kontakta oss idag för att dra nytta av vårt standardövningspaket och maximera er krisberedskap med Apologic.

För er som strävar efter att ta nästa steg i er krishantering har vi utvecklat vår avancerade krisövning. Oavsett om ni har tidigare erfarenhet av krisledning, har genomfört krisövningar tidigare eller vill utmana er krisplan mot specifika identifierade risker, är vår avancerade övning det perfekta valet.

Varför Välja Vår Avancerade Krisövning?
1. Skräddarsydda Scenarier i Samråd med Er:
 • Tillsammans med er formar vi skräddarsydda scenarier som kan inkludera olika delar av er organisation.
 • Möjligheten att involvera externa intressenter gör övningen ännu mer realistisk och utmanande.
2. Realistiska Motspels- och Inspelspunkter:
 • Vi integrerar noggrant utvalda motspels- och inspelspunkter för att skapa ett autentiskt scenario.
 • Detta möjliggör effektiv utmaning och utvärdering av er krisplan.
3. Kontinuerlig Utvärdering med Lärande Fokus:
 • Under hela övningen inkluderar vi tid för kontinuerlig utvärdering och reflektion.
 • Våra erfarna seniorrådgivare stoppar upp och utvärderar för att säkerställa att övningen ger det önskade lärandet och hjälper er att förbättra er krisberedskap.
4. Skriftlig Utvärdering Efter Övningen:
 • Efter avslutad övning tillhandahåller vi ett detaljerat skriftligt utvärderingsprotokoll.
 • Protokollet sammanfattar resultat och ger konkreta rekommendationer för förbättring.

Med vår avancerade krisövning tar ni er krishantering till nästa nivå och säkerställer att er organisation är redo för att möta även de mest komplexa och utmanande kriserna. Kontakta oss idag för att höja er krisberedskap till en ny standard med Apologic.

Ultimat Realism med Motspelsresurser
 • Vår Avancerad + med Motspel är det ultimata sättet att försäkra att er organisation är redo att hantera verkliga scenarier.
 • Genom att inkludera motspelsresurser som media, stakeholders, sociala medier, anhöriga och kräsna kunder utmanar vi er krisplan på alla nivåer.
Varför Välja Vår Avancerad + med Motspel?
1. Realism med Motspelsresurser:
 • Genom att inkludera motspelsresurser får ni möjligheten att möta utmaningar som ni kan ställas inför i en verklig kris.
 • Detta ger er en verklig förståelse för hur er organisation skulle reagera i en krissituation.
2. Kontinuerligt Lärande i en Realistisk Miljö:
 • Vår övning är utformad för att vara en konstant inlärningsprocess medan scenariot utvecklas och skapar äkta realism.
 • Ni kommer att utveckla färdigheter och strategier som är avgörande för att hantera komplexa och dynamiska kriser.
3. Minskad Stress och Oro:
 • Efter att ha klarat av denna avancerade övning kommer er organisation att känna en minskad stress och oro inför kommande kriser.
 • Ni kommer att vara tryggare i er förmåga att agera och fatta beslut under press, vilket är stöttat av forskning som visar att övningar av detta slag förbättrar reaktionsförmågan och minskar osäkerheten.
4. Utvärderingskonferens med Berörda Parter:
 • Efter övningen arrangerar vi en utvärderingskonferens på en timme.
 • Under konferensen fastställs tydliga nästa steg och handlingspunkter för att förbättra er krisberedskap framöver.

Med vår Avancerad + med Motspel blir ni bättre rustade att möta de mest krävande och verklighetstrogna krisutmaningarna. Kontakta oss idag för att ta ert krisberedskap till nästa nivå med Apologic.

Skräddarsydda Krisövningar: Er Krisberedskap, Era Mål, Vår Expertis
Er Krisövning, Era Mål
 • Vårt engagemang är att erbjuda skräddarsydda krisövningar som är perfekta för era unika mål och resurser.
 • Oavsett om ni behöver en fältövning, seminarieövning, simuleringsövning med fältenheter, fullscale övning, funktionsövning, tillämpade övningar, lärande, ledningsövning eller någon annan typ av övning, är vi här för att designa och genomföra den åt er.
Anpassade Till Era Mål och Budget
 • Vi arbetar nära er för att förstå era specifika behov och mål.
 • Det innebär att ni får en övning som är helt anpassad till er organisation och ert budgetutrymme.
Erfarna Konsulter
 • Våra erfarna konsulter har en gedigen bakgrund inom krisberedskap och har arbetat under flera av de största samhällsövningarna i Sverige.
 • Ni kan vara trygga med att ni får den bästa expertisen.
Nöjda Kunder
 • “De anpassade övningen helt efter våra behov och skapade en lärandeupplevelse som var oöverträffad. Efter att ha gått därifrån kände vi oss starkare som grupp och hade minskad stress och oro, vilket är avgörande när man arbetar med krissituationer.” – Anna, Företagsledare.
 • “Vi valde att investera i en seminarieövning som var perfekt anpassad till våra behov och begränsningar. Det var en kostnadseffektiv lösning som hjälpte oss att stärka vår krishantering på ett betydande sätt.” – Anders, Verksamhetschef.

Med våra skräddarsydda krisövningar får ni en unik möjlighet att träna, utveckla och utvärdera er krisberedskap på ert eget sätt. Kontakta oss idag och låt oss hjälpa er att skapa en övning som tar er beredskap till nästa nivå.

Olika typer av kriser

Att inte vara redo är oacceptabelt; att inte vara beredd är oansvarigt. Winston Churchill

En kris kan definieras som en allvarlig och oförutsägbar händelse eller situation som hotar att påverka en organisation, samhälle eller individ på ett negativt sätt och kräver omedelbara åtgärder. Kriser kan variera i omfattning och karaktär, och de kan uppstå plötsligt och oväntat, eller utvecklas gradvis över tid. I en värld som ständigt utvecklas och med ökad komplexitet kan kriser vara svåra att undvika, men genom att förstå deras natur och vara förberedda på dem kan vi minimera deras påverkan.

Finanskris (Financial Crisis):

Ekonomisk krasch
Förlust av investerare
Ekonomiskt bedrägeri
Marknadsbubbla
Nära konkurs

Personalproblem (Personnel Crisis):

Massavsked
Ledarkonflikt
Arbetskonflikt
Skandal inom ledningen
Brist på kompetens

Organisatorisk kris (Organizational Crisis):

Förlust av nyckelkund
Organisationsförändringar
Skadat varumärke
Utplaceringsproblem
Rättslig konflikt

Teknisk kris (Technological Crisis):

Dataintrång
IT-krasch
Cyberattacker
Tekniskt misslyckande
Teknisk föråldran

Naturkatastrof (Natural Crisis):

Jordskred
Översvämning
Skogsbrand
Hälsorisk (Smittsamma sjukdomar)

Kriminalitet och Terrorism (Crime and Terrorism):

Terrorismhot
Kriminell infiltration
Cyberkriminalitet
Kapning av företagets resurser
Målrettade brott

Strömbortfall (Power Outage):

Elavbrott
Energiförlust
Elproblem
Infrastrukturstörningar
Brist på elreserver

Övriga aspekter:

Ekonomiska risker i Sverige
Miljörisker i Sverige
Säkerhetsrisker i Sverige
Hälsorisker i Sverige
Tekniska risker i Sverige

Hur vi hjälper

Apologic – Din Långsiktiga Krispartner: Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser.

Analysis

Vi utvärderar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i nödsituationer.

Preparation

Vi analyserar din organisations struktur för krishantering, inklusive roller, mandat och arbetsuppgifter.

Recovery

Vi utvärderar din personals utbildningsnivå för att fastställa deras kompetens och förmåga att hantera kriser.

Response

Vi identifierar de tekniska system och verktyg som krävs för effektiv krisledning

Varför ska du genomföra krisövningar?

Krisövningar stärker teamkänslan, ökar självförtroendet och förbättrar prestationen under pressade situationer. De främjar förståelse, förbättrar kommunikationen, och skapar snabbare beslutsfattande. Genom att utmana komfortzonen byggs självförtroende, och misstag blir lärdomar. Det resulterar i en positiv arbetskultur före, under och efter krisen.

Namnlös design (24)

Förbättrad krishantering

 • Genom krisövningar ökar organisationers medvetenhet om potentiella hot och faror.
 • Krisövningar stärker förmågan att proaktivt hantera och minimera risker.
 • Genom övningar minskar organisationers sårbarhet inför oväntade händelser.
Namnlös design (27)

Bättre teamarbete

 • Krisövningar främjar effektiv kommunikation inom organisationen.
 • Genom övningar utvecklas samarbetsförmågan och koordinationen mellan avdelningar och team.
 • Krisövningar skapar möjligheter att bygga värdefulla nätverk med andra aktörer.
Namnlös design (21)

Snabbare reaktion och återhämtning

 • Krisövningar tränar personalen att agera snabbt och effektivt vid krislägen
 • Genom förbättrad beredskap minskar organisationens skador och förluster.
 • En snabb och effektiv respons stärker organisationens förtroende och rykte.
Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Övning

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

  Komma i kontakt

  Skicka ett meddelande så återkommer vi