Boka Övning
Digital krisledning

Oberoende partner

Varför bör ni digitalisera er krisledning?

Digital krisledning gör er snabbare, effektivare och mer förberedda genom ökad reaktionstid, effektivisering av processer och bättre gemensamma lägesbilder internt och externt. Samtidigt stärker ni medarbetarnas engagemang och sparar värdefull tid och resurser. Få full kontroll över lägesbilden med digital krisledning.

Hur vi hjälper

Vi förbereder din organisation för att möta morgondagens kriser genom förebyggande insatser. Apologic – din långsiktiga krispartner:

Analys

Vi utvärderar och utvecklar dina befintliga krishanteringsplaner och säkerställer deras användbarhet i kris.

Förberedelser

Vi erbjuder utbildningar och övningar inom kris- och säkerhetsområdet

Återhämtning

Vi stödjer med utvärdering och revidering av er säkerhets och krisledningsstruktur

Hantering

Vi är er hjälpande hand i krisen genom operativt stöd och år av erfarenhet.

Digital krisledning

Vi på Apologic är din oberoende partner när ni ska välja ert nästa krisledningsverktyg oavsett om det är en krisapp eller ett komplett krisledningssystem.

Vi hjälper dig att utvärdera dina unika behov, sätta tydliga mål och implementera den bästa lösningen som passar din organisation.

anirudh-Xu4Pz7GI9JY-unsplash

Analys och Planering: För att lyckas med din digitala krisledning börjar vi med en grundlig situationsanalys av dina befintliga system och rutiner.

 • Situationsanalys: Utvärdera aktuella system och rutiner för krisledning.
 • Kravspecifikation: Definiera behov och mål för den digitala krisledningslösningen.
 • Verksamhetsplan: Skapa en roadmap för implementeringen med tidslinjer och delmål.
luke-chesser-JKUTrJ4vK00-unsplash

Teknisk Implementering: Efter att ha definierat dina behov och mål tar vi itu med den tekniska implementeringen, inklusive systemintegration och konfigurering.

 • Systemintegration: Koppla samman olika plattformar och verktyg för effektiv informationshantering.
 • Konfigurering och Anpassning: Skräddarsy lösningen för att möta organisationens specifika krav.
 • Utrullning och Testning: Säkerställ en smidig övergång och testa systemet i realistiska scenarier.
rafay-ansari-E55iJtoy-zU-unsplash

Utbildning och Övning: Vårt stöd inkluderar användarutbildning och realistiska krisövningar för att säkerställa att din organisation är redo för alla utmaningar.

 • Användarutbildning: Träna personalen i att använda den digitala krisledningsplattformen.
 • Simulerade Övningar: Skapa realistiska krisövningar för att testa systemet och öva krisledningsförmåga.
 • Support och Underhåll: Erbjud kontinuerligt stöd och underhåll för att säkerställa optimal prestanda.
Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Digital krisledning

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

  Komma i kontakt

  Skicka ett meddelande så återkommer vi