Boka Övning
Förbereda

Förbereda

Vi erbjuder flera olika analyser från vår populära nulägesanalys till risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner och riskhantering.

Optimera din Krisberedskap med vår nulägesanalys

Förståelse av nuläget är nyckeln till en framgångsrik början. Med Apologics vetenskapligt grundade metod genomför vi en omfattande analys av er nuvarande krisberedskapsförmåga inom fyra huvudområden. Därefter arbetar vi tillsammans för att fastställa målsättningar och utarbetar en handlingsplan för att nå dessa mål.

Kontakta oss idag för att optimera er krisberedskap och vara redo att möta det okända. Vi erbjuder ett kostnadsfritt uppstartsmöte på 30 minuter för att komma igång med denna resa mot ökad motståndskraft.

plan-black1

Planer

Krishanteringspolicy Krishanteringsplan Checklistor Beredskapsplan Kontinuitetsplaner

organisation-black2

Organisation

Krisorganisation Roller/mandat/arbetsuppgifter Krisorganisation i förhållande till ordinarie organisation. Organisationskultur Ledarskap

Planer
Organisation
Personal
Teknik
communication-black
Communication
personal-black4

Personal

Vilken är utbildningsnivån? När utbildades de senast? Har de varit med om kriser tidigare Kultur Ledarskap och följarskap

technique-black3

Teknik

Vilket system krävs för krisledning Inlarmningsappar Digitala krisledningssystem Whatsappgrupper Telefon Ordonnans

Våra analyser

I en värld full av oförutsägbara händelser och utmaningar är det avgörande för företag och organisationer att vara väl förberedda. Att kunna hantera och anpassa sig till oväntade situationer är en nyckel till framgång. Vår verksamhet fokuserar på att hjälpa företag att uppnå just detta.

Vi erbjuder olika metoder för att hjälpa företag att planera för och hantera kriser samt att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet. Vårt team analyserar risker, bedömer konsekvenserna av potentiella problem och tittar på hur företaget har hanterat tidigare kriser och övningar. Detta hjälper företagen att förbättra sin beredskap och förmåga att hantera utmaningar.

Nedan är ett urval av våra populära analyser:

  • Kontinuitetsanalys (Business Continuity Analysis): Denna analys fokuserar på att identifiera och hantera risker som kan hota verksamhetens kontinuitet. Organisationen utvecklar planer för att möta olika scenarier.
  • Risk- och sårbarhetsanalys (Risk and Vulnerability Analysis): Denna analys identifierar potentiella risker och sårbarheter och bedömer deras påverkan på organisationen.
  • Hot- och sårbarhetsbedömning (Threat and Vulnerability Assessment): Analyserar specifika hot och risker som kan påverka organisationen, både interna och externa.
  • Funktionell analys (Functional Analysis): Kartlägger organisationens olika funktioner och processer för att identifiera kritiska områden som måste skyddas.
  • Incidentanalys (Incident Analysis): Utvärderar händelser och incidenter i efterhand för att förstå vad som gick fel och hur liknande situationer kan förebyggas.
  • Resilience-analys (Resilience Analysis): Mäter organisationens förmåga att återhämta sig efter en kris och inkluderar tester och övningar för att förbättra motståndskraften.
  • Business Impact Analysis (BIA): Identifierar och kvantifierar konsekvenserna av olika händelser på ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter, vilket hjälper till att prioritera skyddsåtgärder.
  • Efter-händelse utvärdering (Post-Incident Evaluation): Efter en verklig händelse eller incident genomförs en utvärdering för att bedöma organisationens respons, identifiera lärdomar och förbättringsområden.
  • Övningsutvärdering (Exercise Evaluation): Efter övningar och simuleringar analyseras hur organisationen har presterat, vilket ger insikter om vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras.

Låt oss hjälpa din organisation att bygga en säkrare och mer framgångsrik framtid genom effektiv riskhantering. Kontakta Apologic idag för en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet. Vi är din partner för en stabil och lönsam framtid.

Regelverk och standarder

background-check
Krisledning enligt ISO 23000:2018 och svenskt regelverk

Apologic är experter på att hjälpa företag med att bli starkare när det gäller att hantera kriser. Vi utgår ifrån ISO 23000:2018 för att säkerställa att företag och organisationer är...

Läs mer
analyzing
Riskhantering i enlighet med ISO 31000

Vi på Apologic är dedikerade till att hjälpa ert företag att effektivt hantera och minska risker. Vår metod bygger på ISO 31000:2018-standarden, som är en internationell vägledning för riskhantering. Här...

Läs mer
Sanna siffror

Hur vi gör skillnad

+

Kunder

+

övningar genomförda

+

År av operativ erfarenhet

+

utbildningar genomförda

Förbereda

Prata med oss!

Oavsett om du behöver information, support eller
helt enkelt en pratstund, finns vi tillgängliga för dig.

Skicka e-post till oss: +46 721877 448

  Komma i kontakt

  Skicka ett meddelande så återkommer vi