Boka Övning
Lärdomar från Hans Rosling
28 December, 2023

Lärdomar från Hans Rosling

Dela med sig

Välkommen till Apologics senaste bloggartikel där vi kommer att utforska de ovärderliga lärdomarna från en märklig individ som föddes i samma stad, Uppsala, där vi arbetar. Denna individ har haft en djupgående inverkan på vår inställning till att hantera kriser – Hans Rosling. Som statistiker och expert inom folkhälsa var Rosling en mästare på att förenkla komplex data och idéer, vilket gjorde dem tillgängliga för en bred publik. Han var särskilt skicklig på att skapa visuella representationer av komplexa data, vilket är avgörande för krischefer för att skapa situationsbilder.

Men det som verkligen imponerade på mig med Rosling var hans outtröttliga optimism i krisens ansikte. Trots att han arbetade i några av de mest utmanande och hopplösa situationerna, förlorade han aldrig tron på mänsklighetens förmåga att övervinna motgång. Hans budskap om hopp och motståndskraft är viktigare nu än någonsin tidigare.

Som krischefer står vi inför en konstant ström av information, varav mycket är komplex och svår att förstå. Men genom att följa Hans Roslings exempel kan vi lära oss att destillera den informationen till tydliga och koncisa visuella hjälpmedel, skapa situationsbilder som hjälper oss att fatta informerade beslut och vidta effektiva åtgärder.

Låt oss därför inspireras av Hans Roslings exempel och sträva efter att närma oss varje utmaning med en positiv och proaktiv inställning.

“Var försiktig med enkla idéer och enkla lösningar. Historien är full av visionärer som använde enkla utopiska visioner för att rättfärdiga fruktansvärda handlingar. Välkomna komplexiteten. Kombinera idéer. Förhandla.” — Hans Rosling

Så, vad kan krischefer lära sig av Rosling?

Hans Rosling var en visionär inom datanalys och informationsspridning. Genom sitt arbete strävade Rosling efter att hjälpa oss att bättre förstå vår världs komplexitet och utmana de missuppfattningar som ofta styr vårt beslutsfattande. Hans lärdomar sträcker sig dock långt bortom att bara tolka data. Krischefer, i synnerhet, kan lära mycket av Roslings tillvägagångssätt. Här är fem viktiga lärdomar de kan dra:

➡️ Förenkling är nyckeln: I en kris är det lätt att överväldigas av all information och data som kommer till oss. Genom att förenkla situationen och bryta ner den i mindre delar kan vi göra det mycket lättare att hantera och svara på. Till exempel kan krischefer genom att identifiera de mest påträngande problemen och fokusera på dem först arbeta för att få situationen under kontroll snabbare.

🏖️ Bevara lugnet och fokusera: En annan nyckelfaktor som Rosling betonade var vikten av att behålla lugnet och fokusera under tryck. I en kris är det lätt att bli fångad av ögonblickets känslor, men det är viktigt att hålla huvudet kallt och fokusera på uppgiften. Genom att förbli lugn och samlad kan krischefer fatta bättre beslut och leda sina team mer effektivt.

💻 Använd data för att informera beslut: Rosling var en mästare på att använda data för att berätta historier och informera beslut. I en kris är tillgång till korrekt och aktuell information avgörande. Genom att samla in och analysera data om krisen kan krischefer fatta bättre beslut och agera mer effektivt.

📣 Kommunicera effektivt: Rosling betonade också vikten av effektiv kommunikation. I en kris är det avgörande att kunna kommunicera klart och effektivt med alla relevanta parter, inklusive anställda, kunder och media. Genom att hålla alla parter informerade och uppdaterade kan krischefer hjälpa till att hantera förväntningar och förhindra att panik sprids.

“Kom ihåg: saker kan vara dåliga och blir bättre.” — Hans Rosling

💡 Omfamna innovation: Slutligen var Rosling alltid på jakt efter gränserna för vad som var möjligt med data och informationsvisualisering. Krischefer kan också dra nytta av att omfamna innovation och söka nya tekniker och tillvägagångssätt för krishantering. Genom att vara villiga att prova nya saker och ta risker kan krischefer hålla sig i framkant och agera mer effektivt vid framtida kriser.

Avslutningsvis kan krischefer lära mycket av Hans Roslings tillvägagångssätt för datanalys och informationsspridning. Genom att förenkla komplexa situationer, behålla lugn och fokus under press, använda data för att fatta beslut, kommunicera effektivt och omfamna innovation kan krischefer bättre svara på kriser och hjälpa till att skydda sina organisationer och samhällen.

När du reflekterar över dessa fem nyckelpunkter uppmanar jag dig att ställa dig följande frågor:

  • Hur kan jag förbättra min visualisering av situationsbilden i krisrummet, oavsett om det är digitalt, hybridt eller fysiskt?
  • Hur kan jag förenkla komplexa situationer för att bättre hantera dem?
  • Vilka strategier kan jag använda för att bevara lugnet och fokus under press?

Tja, det är allt för nu! Som någon från samma stad som Hans Rosling hoppas jag bara att något av hans briljans har gnistrat av på mig. Men om inte, nöjer jag mig med att kunna lösa en Rubiks kub. Vi ses nästa gång!

 

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer