Boka Övning
The Originals av Adam Grant
5 March, 2024

The Originals av Adam Grant

Dela med sig

I min senaste läsupplevelse med “The Originals” av Adam Grant fann jag en rad insikter som jag vill dela med er, särskilt inom ramen för krishantering.

För de som inte är bekanta med boken, utforskar “The Originals” idén om originella tänkare och hur de driver förändring och innovation. Grant argumenterar för att dessa individer, som är villiga att utmana status quo och ta risker, är nyckeln till framsteg och problemlösning.

Som krisledare är det viktigt för oss att odla en mentalitet av originalitet och uppmuntra kreativt tänkande inom våra team. I tider av kris är det lätt att fastna i att reagera på problem snarare än att proaktivt söka lösningar. Genom att främja en kultur av originalitet kan vi bättre förutse och hantera potentiella problem innan de uppstår.

En framgångsfaktor som Grant lyfter fram är vikten av att söka mångfaldiga perspektiv. När vi står inför en kris är det avgörande att samla in synpunkter från olika personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta hjälper till att säkerställa att alla aspekter beaktas och kan leda till mer välavvägda och effektiva lösningar.

Utöver det betonar Grant vikten av att bygga upp ett stödjande nätverk och söka mentorer som kan ge vägledning och råd. Som krisledare är det viktigt att ha ett starkt stödsystem att luta sig mot under tider av stress och osäkerhet.

Vid eftertanke över insikterna från “The Originals” är det tydligt att odlingen av en originalitetens mentalitet och sökandet efter mångfaldiga perspektiv är avgörande för effektiv krishantering. Jag uppmanar er alla att överväga dessa idéer i ert eget arbete och fortsätta att pressa er själva att tänka kreativt och utmana status quo.

Här är några reflektionsfrågor att fundera över:

  1. Hur kan du uppmuntra originalt tänkande inom ditt team eller organisation? Överväg att implementera idéstormningsessioner, skapa en öppen-dörr-policy för idéer och främja en miljö som värdesätter kreativitet och risktagande.
  2. Hur samlar du för närvarande in mångfaldiga perspektiv när du står inför en kris? Finns det sätt att proaktivt söka inmatning från personer med olika bakgrunder, roller eller expertis? Tänk på att bilda tvärfunktionella team eller söka externa åsikter från experter inom relevanta områden.
  3. Vilka är mentorerna eller stödjande individer i ditt nätverk som du kan vända dig till under stressiga tider? Att bygga relationer med erfarna yrkespersoner och söka vägledning från betrodda mentorer kan ge ovärderligt stöd och insikter under utmanande perioder.

Genom att omfamna originalitet och mångfald av tankar kan vi navigera genom kriser med smidighet och innovation. Låt oss utmana oss själva att tänka bortom konventionella lösningar och skapa en kultur som främjar kreativitet och motståndskraft

Senaste posten

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer
Effektiva krisövningar “Preaparatus Supervivet”
28 January, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Effektiva krisövningar “Preaparatus Supervivet”

Läs mer