Boka Övning
Den Dolda Kraften som Formar Våra Beslut: Att Bemästra Biases i Krisledning
2 January, 2024

Den Dolda Kraften som Formar Våra Beslut: Att Bemästra Biases i Krisledning

Dela med sig

Välkommen till Apologics senaste bloggartikel där vi kommer att utforska och belysa de oftast förekommande biases (snedvridna tankemönster) inom krisledning och hur de kan negativt påverka resultatet av insatser vid kriser. Krisledning kräver snabba och välinformerade beslut, men trycket i en kris kan leda till att omedvetna snedvridningar i vårt tänkande tar över. Denna veckas upplaga av “The Weekly Crisis Thought” fokuserar på dessa snedvridningar och hur de kan påverka våra beslut under kriser.

Förståelse av Begreppet: Vad är en Bias?

Som kritiska tänkare och förespråkare för vetenskaplig kunskap är det viktigt att förstå och erkänna våra egna biases och antaganden. Oavsett utbildning, intellektuell hängivenhet eller ädla intentioner är vi alla mottagliga för biases.

En bias definieras som en djupt rotad och förutfattad uppfattning om någon eller något, formad av den information vi besitter, uppfattar oss besitta eller saknar. Det är ett subjektivt sätt att tänka som härstammar från ens egen uppfattning och synvinkel. Det finns olika typer av biases som påverkar hur vi tänker, agerar och uppfattar andra.

Topp Tio Biases att Ha i Åtanke

 1. Bekräftelsebias: Tendensen att endast söka information som bekräftar ens befintliga övertygelser och ignorera information som utmanar dem. I en kris är det viktigt att överväga all tillgänglig information, även om den utmanar dina övertygelser eller antaganden.

“Kunskapens största fiende är inte okunnighet, det är illusionen om kunskap.” – Stephen Hawking

 1. Tillgänglighetsbias: Tendensen att fatta beslut baserade på den lättillgängliga informationen, istället för den mest relevant eller korrekta informationen. I en kris är det viktigt att ta sig tid att samla all relevant information och väga den noggrant innan man fattar beslut.

“Avsaknaden av bevis är inte bevis på avsaknad.” – Carl Sagan

 1. Tillgänglighetskaskad: En självförstärkande process där en kollektiv tro vinner mer och mer trovärdighet genom upprepade påståenden, oavsett om tron är korrekt eller inte. I en kris är det viktigt att kontrollera fakta och vara medveten om potentiell desinformation för att undvika spridningen av en tillgänglighetskaskad.
 2. Överskattad självsäkerhet: Tendensen att överskatta ens förmågor och riktigheten i ens förutsägelser. I en kris är det viktigt att vara ödmjuk och öppen för feedback samt söka olika perspektiv för att säkerställa det bästa resultatet.

“För den som bara har en hammare börjar allting likna en spik.” – Abraham Maslow

 1. Skev efterhandsbedömning: Tendensen att tro att en händelse var förutsägbar efter att den har inträffat, trots att man inte hade information eller förmåga att förutsäga den före händelsen. I en kris är det viktigt att fokusera på den information och de resurser som finns tillgängliga i stunden, istället för att älta beslut efteråt.

“Efterhandsbedömning är 20/20, men förebyggande bedömning är suddig.” – Okänd

 1. Ramningsbias: Hur ett problem eller beslut ramas kan påverka beslutet som fattas. I en kris är det viktigt att överväga flera ramar och perspektiv för att säkerställa det bästa resultatet.

“Sinnet är inte en behållare som ska fyllas, utan en eld som ska tändas.” – Plutarch

 1. Förankringsbias: Tendensen att förlita sig för mycket på den första information man stöter på när man fattar ett beslut, även om den informationen inte är relevant eller korrekt. I en kris är det viktigt att överväga flera informationskällor och inte bli alltför fixerad vid någon enskild information.

“Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” – Peter Drucker

 1. Negativitetsbias: Tendensen att ge mer vikt åt negativ information och upplevelser än till positiva.

“Om du tittar på världen kommer du att vara nedstämd. Om du tittar inåt kommer du att vara deprimerad. Om du tittar på Gud kommer du att vara i ro.” – Corrie ten Boom

 1. Bandwagon-effekt: Tendensen att göra (eller tro) saker eftersom många andra gör (eller tror) samma sak.

“Det enda sättet att göra fantastiskt arbete är att älska det du gör.” – Steve Jobs

 1. Sunk Cost Fallacy: Tendensen att fortsätta investera i ett beslut eller en handling, även om det inte längre är rationellt eller produktivt, på grund av de resurser som redan har investerats. I en kris är det viktigt att regelbundet ompröva situationen och anpassa responsen vid behov, istället för att envisas med en kurs av handling enbart på grund av tidigare investeringar.

“Det största misstag du kan göra i livet är att kontinuerligt frukta att du kommer att göra ett.” – Elbert Hubbard

 1. Hindringsbias: Tendensen att undvika eller fördröja beslut eller åtgärder som skulle leda till förändring, även när förändring är nödvändig eller önskvärd.

“Förändring är det enda som är konstant i livet.” – Heraclitus

 1. Grupptänkande: Tendensen för medlemmar i en grupp att anpassa sig till gruppens åsikter och beslut, istället för att överväga alternativa perspektiv eller lösningar. I en kris är det viktigt att uppmuntra öppen och ärlig kommunikation samt söka olika perspektiv för att undvika grupptänkande.

“Verkligheten inom krisledning är inte svart eller vitt; håll dig medveten och steget före med ett team som beaktar dessa biases.”

Avslutningsvis, att känna igen och övervinna biases inom krisledning är avgörande för att fatta effektiva beslut. Genom att förstå dessa biases och vidta åtgärder för att motverka dem kan krisledningsteam agera mer informerat och strategiskt vid kriser, vilket i slutändan hjälper till att skydda organisationer och samhällen. Reflektera över dessa tolv viktiga punkter och fråga dig själv:

 • Hur kan jag förbättra min visualisering av situationen under en kris, oavsett om den är digital, hybrid eller fysisk?
 • Hur kan jag förenkla komplexa situationer för att hantera dem bättre?
 • Vilka strategier kan jag använda för att förbli lugn och fokuserad under pressade situationer?

Detta avslutar dagens inlägg från Apologic. Vi hoppas att denna insikt om biases inom krisledning kommer att vara till nytta och hjälpa er att fatta klokare beslut i framtida utmaningar. Vi ses nästa gång!

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer