Boka Övning
En Resa med ISO 22361
17 October, 2023

En Resa med ISO 22361

I november 2022 introducerade ISO en vägledande standard känd som ISO 22361:2022 för oss krisledare. Denna milstolpe markerade en betydande framsteg inom krisledning. I samband med ettårsjubileet av dess lansering reflekterar vi inte bara över dess påverkan, utan utforskar också varför sådana standarder spelar en vital roll för att främja interoperabilitet och motståndskraft inom olika branscher.

Dela med sig

Standarder är bron mellan innovation och implementering.” – Betsy Atkins

Att Förstå Skillnaden: Kris vs. Incident

Innan vi går djupare in på ISO 22361, låt oss klargöra en vanlig källa till förväxling – vad som skiljer en kris från en händelse? Termerna “kris” och “händelse” används ofta omväxlande, men ISO 22361 ger precisa definitioner:

En kris är en “abnorm eller extraordinär händelse eller situation som hotar en organisation eller samhälle och kräver ett strategiskt, anpassningsbart och snabbt svar för att bevara dess livskraft och integritet.” Denna definition omfattar komplexitet, instabilitet och osäkerhet.

I motsats till detta är en händelse en “händelse eller situation som kan vara, eller kunna leda till, en störning, förlust, nödläge eller kris.” Händelser tenderar att vara mer förutsägbara och hanterbara.

Förståelsen av denna distinktion är grundläggande för att utveckla effektiva strategier inom krisledning.

 

Utvecklingen av Krisledningsstandarder

ISO 22361 bygger på tidigare ISO- och BS (British Standards)-dokument, såsom PD CEN/TS 17091:2018 och BS 11200:2014, som båda har fasats ut till förmån för denna nya standard. ISO 22361 inkorporerar relevant innehåll från sina föregångare samtidigt som den anpassar sig till moderna standarder för ledningssystem och vägledningsdokument.

 

Viktiga Principer inom Krisledning

 

ISO 22361 betonar kärnprinciper som ligger till grund för effektiv krisledning:

Styrning: Tydligt definierade strukturer, roller, ansvar och kompetens.

Strategi: Ledarskap, väldefinierade mål och tilldelade resurser.

Riskhantering: Ökad medvetenhet om risker och förmågan att bedöma och reagera effektivt.

Beslutsfattande: Informativa beslut grundade på gedigen information.

Kommunikation: Tidig, trovärdig och korrekt informationsdelning med intressenter.

Etik: Krisrespons i linje med organisationens kärnvärden och etiska förväntningar.

Lärande: En åtagande om kontinuerlig förbättring genom övningar, utbildning och lärande från erfarenheter.

 

Bygga en Robust Krisledningsförmåga

ISO 22361 erbjuder omfattande insikter för att etablera en motståndskraftig krisledningsförmåga. Trots dess detaljrikedom kan essensen sammanfattas genom att hänvisa till figur 1 i standardens inledning.

När vi reflekterar över ISO 22361:s påverkan under det senaste året är det tydligt att denna vägledande standard har lyft krisledning till nya höjder. Den gör det möjligt för organisationer att proaktivt förbereda sig för och svara på kriser, vilket säkerställer deras livskraft och integritet under utmanande tider.

Vill du veta hur vi kan stödja er?

Hör av er till oss idag!

kontakta oss

Varför Standarder är Avgörande för Interoperabilitet

Standarder som ISO 22361 spelar en avgörande roll i att främja interoperabilitet över branscher. De tillhandahåller ett gemensamt språk och ramverk som organisationer kan anta, vilket säkerställer sömlös kommunikation och samarbete. Inom krisledning är denna interoperabilitet särskilt viktig eftersom kriser ofta överskrider organisatoriska gränser. Standardisering möjliggör att intressenter från olika sektorer kan samarbeta effektivt och förbättrar därmed den övergripande motståndskraften.

Resan mot effektiv krisledning fortsätter, med ISO 22361 som en ledande fyr i mörkret. Vi ser fram emot ytterligare framsteg och tillämpningar av principer inom krisledning i de kommande åren. Samtidigt är vi stolta över att vara en del av ert företags resa mot en starkare och mer motståndskraftig framtid.

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer