Boka Övning
NIS och Totalförsvar: En sammanvävning av säkerhetsåtgärder
12 December, 2023

NIS och Totalförsvar: En sammanvävning av säkerhetsåtgärder

Dela med sig

Sverige står inför en osäker värld där säkerhet och försvar är kritiska aspekter för att trygga nationens stabilitet. I denna artikel kommer vi att utforska två viktiga koncept: Direktivet om nätverk och informationssystem (NIS) och totalförsvaret. Vi kommer att diskutera om de är förenliga och hur de båda påverkar den privata och offentliga sektorn.

NIS: Säkerhet för Samhällsviktiga Tjänster

NIS-direktivet och den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (lag 2018:1174) har utvecklats som svar på ökade hot mot digital infrastruktur och samhällsviktiga tjänster. Dessa hot kan variera från cyberattacker till andra former av avbrott som kan påverka energiförsörjning, transport, hälso- och sjukvård, bankväsende, och mer.

NIS fokuserar på att säkerställa att samhällsviktiga tjänster är skyddade mot digitala hot och att en riskbaserad strategi tillämpas för att upprätthålla deras funktionalitet och tillgänglighet. Detta är avgörande för att minska sårbarheten i samhället.

Totalförsvaret: En Omfattande Strategi

Totalförsvaret är en bredare strategi som omfattar både militär och civil verksamhet. Det syftar till att förbereda Sverige för krig och kriser. Totalförsvaret inkluderar allt från militära försvarsåtgärder till att säkerställa att vardagstjänster som dricksvattenförsörjning och sjukvård kan fungera under höjd beredskap och krig.

Likheterna och Skillnaderna

Både NIS och totalförsvaret är inriktade på att säkerställa funktionaliteten av samhällsviktiga tjänster. Där de skiljer sig åt är i deras tillvägagångssätt och omfattning:

  • NIS: NIS fokuserar främst på informationssäkerhet och digitala tjänster. Den omfattar en bred skala av sektorer, inklusive energi, transport, sjukvård, bank och finansmarknadsinfrastruktur. NIS är främst inriktad på att skydda digital infrastruktur och informationssystem från cyberhot.
  • Totalförsvaret: Totalförsvaret är en omfattande strategi som innefattar militära och civila åtgärder. Det innebär att alla samhällssektorer, inklusive den privata och offentliga sektorn, måste förbereda sig för krig och allvarliga kriser. Totalförsvaret inkluderar alla aspekter av samhällsviktiga tjänster och syftar till att säkerställa deras funktion under höjd beredskap och krig.

Den Privata och Offentliga Sektorns Roll

Både NIS och totalförsvaret involverar både den privata och offentliga sektorn. Här är några viktiga aspekter av deras roll:

  • Privat Sektor: Företag som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster, såsom energi, transport och bankväsende, måste följa de säkerhetskrav och riktlinjer som fastställs av NIS och totalförsvaret. De bör bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och vara redo att samarbeta med myndigheter vid hot mot säkerheten.
  • Offentlig Sektor: Myndigheter har en nyckelroll i att utveckla och genomföra säkerhetsåtgärder enligt NIS och totalförsvaret. De måste också samarbeta med den privata sektorn för att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kan upprätthållas under kriser.

Vägen Framåt

Sverige står inför komplexa utmaningar när det gäller säkerhet och försvar. Att förena NIS-krav med totalförsvarets mål är en nödvändig uppgift för att säkra nationens stabilitet. Framöver kan vi förvänta oss tydligare direktiv och krav på samhällsviktiga verksamheter och tjänsteleverantörer, särskilt med tanke på den osäkra geopolitiska situationen. Det är avgörande att både den privata och offentliga sektorn förbereder sig för att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kan upprätthållas även under allvarliga kriser och krig.

Att förstå och förena kraven från NIS och totalförsvaret är en utmaning, men det är en som är nödvändig för att säkerställa Sveriges samlade försvar och förmåga. Säkerhet och försvar är en nationell angelägenhet som kräver engagemang och samarbete från alla sektorer i samhället. Genom att följa riktlinjerna och samarbeta kan Sverige bygga en starkare grund för att möta framtidens utmaningar.

 

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer