Boka Övning
Weisheit der Menge: Hur mångfald förbättrar beslut
24 November, 2023

Weisheit der Menge: Hur mångfald förbättrar beslut

Dela med sig

Det har varit en hektisk och intensiv vecka för mig, med genomförande av ett flertal krisövningar 🚨 både i Sverige och utomlands med olika grupper och klienter. Genom dessa erfarenheter påminns jag om betydelsen av att inkorporera olika perspektiv i beslutsprocesser.

Ett koncept som ofta förbises men kontinuerligt används i beslutsfattande är “weisheit der Menge” eller “wisdom of the crowd.” Detta koncept föreslår att en grupp individer med olika bakgrunder och erfarenheter tillsammans kan fatta bättre beslut än en enskild individ. I tider av kris, där snabbt och effektivt beslutsfattande är avgörande, blir detta koncept ännu mer relevant.

Så låt oss titta närmare på konceptet weisheit der Menge och hur det kan tillämpas inom krisledning för att hjälpa dig fatta bättre beslut 🚀💪

Weisheit der Menge – Vad är det? 🤔🍬 Föreställ dig att du försöker gissa antalet gelébönor i en burk. Om du skulle göra en gissning på egen hand kanske du kommer fram till ett nummer som är nära, men det kan också vara långt från sanningen. Men om du istället skulle fråga en grupp människor att göra en gissning och sedan ta medelvärdet av alla deras gissningar skulle det resulterande numret troligen vara mycket närmare det verkliga antalet gelébönor i burken. Detta är kärnan i “weisheit der Menge.”

På samma sätt som gelébönsexemplet 🍭, när en mångfald av individer med olika bakgrunder och perspektiv kommer samman för att fatta ett beslut, kan de samla sina kunskaper och insikter för att nå ett mer informerat och nyanserat beslut än vad en enskild person kan göra på egen hand.

Genom att engagera en grupp människor med olika erfarenheter och kompetensområden kan organisationer generera en mängd olika idéer och perspektiv samt identifiera de mest lovande alternativen för vidare undersökning. Dessutom kan gruppens samlade intelligens hjälpa till att identifiera potentiella blinda fläckar, fördomar eller fel i beslutsfattandeprocessen.👥💭

Det är dock viktigt att erkänna att framgången för “weisheit der Menge” beror på gruppens mångfald och representativitet, liksom gruppens förmåga att kommunicera effektivt och samarbeta. Precis som i gelébönsexemplet beror slutresultatets noggrannhet på kvaliteten och mångfalden i input från gruppen.🌈

Fyra steg att prova i ditt team 🤝 Samla en mångfald av individer med relevant kompetens och erfarenhet för att generera en mängd olika idéer och perspektiv, och se till att gruppen är representativ för de som påverkas av krisen. 💡 Använd brainstormingsessioner för att generera ett stort antal idéer och använd sedan en strukturerad beslutsfattandeprocess, såsom blind omröstning, för att övervinna fördomar. 🕵️ ♂️ Etablera tydliga beslutsfattandekriterier och processer och se till att gruppen förstår målen och syftet med beslutsfattandeprocessen. 🌟 Utvärdera kontinuerligt och bedöm gruppens beslutsfattandeprocess och resultat och gör justeringar vid behov för att förbättra processens effektivitet.

Genom att använda en strukturerad beslutsfattandeprocess som involverar olika input från en grupp människor med relevant kompetens och erfarenhet kan organisationer dra nytta av “weisheit der Menge” för att fatta mer informerade beslut i krisens stunder.

Sammanfattningsvis, precis som när en grupp människor gissar antalet gelébönor i en burk kan resultatet bli mer exakt, kan “weisheit der Menge” vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra beslutsfattandet. Genom att engagera en mångfald av individer med relevant kompetens och erfarenhet kan organisationer generera bättre idéer, fatta mer informerade beslut och förbättra sin förmåga att navigera genom kriser.

Vilken erfarenhet har du i det här området? Har du en bra process för att använda “weisheit der Menge”? Eller tror du att det inte är lämpligt inom krisledning?

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer