Boka Övning
Hur påverkar Growth Mindset ditt krisledningarbete?
13 November, 2023

Hur påverkar Growth Mindset ditt krisledningarbete?

Dela med sig

I denna upplaga dyker jag vi i Carol Dwecks forskning om tillväxt- och fasta tankesätt och utforskar deras betydelse i kontexten av krisledning. Låt oss upptäcka hur utvecklingen av rätt tankesätt i krisledningsteamet kan förbättra vår förmåga att hantera en kris och öka vår intelligens.

Carol Dweck, en framstående psykolog, har ägnat sin karriär åt att studera mänsklig motivation och framgång. Hennes teori om två tankesätt och deras påverkan på resultat belyser vikten av tankesätt i krisledning.

Det fasta tankesättet Fixed mindset : Dweck förklarar att ett fast tankesätt är ett där individer tror att deras egenskaper och intelligens är oföränderliga. I detta tankesätt fokuseras på att upprepa sig själv istället för att lära sig av misstag. De med ett fast tankesätt tenderar att se sina egenskaper som fasta, väsentliga karaktärsdrag som måste konstant valideras. Rädslan att se bristande ut i dessa områden driver deras beteende och beslutsfattande.

Det växande tankesättet Growth mindset: Å andra sidan erkänner det växande tankesättet att egenskaper och intelligens kan odlas genom ansträngning och engagemang. Istället för att fastna i att bevisa sig själv omfamnar individer med ett växande tankesätt utmaningar och ser misslyckanden som en möjlighet att lära sig och förbättra. Detta tankesätt driver individer att sträcka sina förmågor, stå fast inför svårigheter och anpassa sig till föränderliga omständigheter.

Sätta det i Praktik: Våra övertygelser formar vår uppfattning om risk och ansträngning. Dweck betonar att individer med ett växande tankesätt värderar att utmana sig själva och är villiga att investera ansträngning i lärande och tillväxt. De förstår vikten av motståndskraft och uthållighet och ser motgångar som stegstenar mot framtida framgång. Medan böcker och tips om framgång erbjuder värdefulla råd ligger nyckeln i att förstå hur vårt tankesätt formar våra tankar och handlingar, vilket leder oss ner olika vägar.

Från Motgång till Framgång: Exceptionella individer besitter förmågan att omvandla motgångar till framtida framgångar. Forskning inom kreativitet bekräftar att uthållighet och motståndskraft, främjat av ett växande tankesätt, är avgörande ingredienser för kreativ prestation. Dweck understryker vikten av att se misslyckanden som en tillfällig upplevelse snarare än en definierande egenskap. Det blir ett problem som ska mötas, läras av och övervinnas.

Lära av Misstag: Legendariska baskettränaren John Wooden ekar Dwecks insikter genom att säga att misslyckande bara inträffar när skuld tillskrivs, vilket hindrar oss från att lära oss. Genom att omfamna ett växande tankesätt kan vi acceptera misstag, ta ansvar och dra värdefulla lärdomar från dem. Genom att anta detta tankesätt öppnar vi oss för kontinuerlig förbättring och motståndskraft i krisledning.

Nyckelpunkter för Krisledare:

  1. Omfamna ett Växande Tankesättet: Krisledare bör anta ett växande tankesätt som ser utmaningar som möjligheter till lärande och förbättring istället för fasta bakslag.
  2. Se Misslyckande som en utvecklingssteg: Istället för att frukta misslyckanden bör krisledare se dem som en värdefull läroerfarenhet som kan leda till innovativa lösningar och förbättrade strategier.
  3. Framkalla en Kultur av Anpassningsförmåga: Uppmuntra team att omfamna förändring och vara öppna för nya tillvägagångssätt, eftersom kriser ofta kräver snabb anpassningsförmåga och flexibilitet.
  4. Främja Samarbetet och Kunskapsdelning: Bryt ned silosar och uppmuntra tvärfunktionellt samarbete för att dra nytta av teamens samlade intelligens och hitta kreativa lösningar på komplexa problem.
  5. Odla Motståndskraft och Positivt Tänkande: Införa ett positivt och lösningssökande tankesätt inom organisationen, fira små segrar och motivera team att övervinna utmaningar med optimism.

Avslutning: Carol Dwecks forskning påminner oss om den betydande roll som tankesätt spelar i krisledning. Att odla ett växande tankesätt ger oss kraft att omfamna utmaningar, stå fast inför motgångar och lära av bakslag. Genom att skifta vår perspektiv från fasta egenskaper till kontinuerlig utveckling kan vi låsa upp vårt potential och navigera genom kriser med motståndskraft och anpassningsförmåga.

Kom ihåg, kraften av tankesätt ligger inom din räckvidd. Omfamna det växande tankesättet, lär dig av dina misstag och skapa en väg mot framgång även i de mest utmanande tider! 🌱🌟💡

 

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer