Boka Övning
Singel, double and tripple loop learning
7 December, 2023

Singel, double and tripple loop learning

Dela med sig

När du befinner dig ute till havs och står inför en stark motvind som hotar att skjuta dig ur kurs, vad gör du? För många seglare och båtägare är detta en bekant fråga. För dem som tillbringar tid på vattnet kan att nå land ge en känsla av säkerhet och lättnad. Men det är vad som händer efter att du når land som kan göra hela skillnaden.

I krisledning kan slutet av en kris kännas som att nå land efter en lång resa. Den initiala krisen kan vara över, men det är avgörande att ta sig tid att utvärdera och reflektera över vad som hände. Här kan verktyg som AAR (After Action Review) metoden och Loop Learning-modellerna vara ovärderliga.

Har du någonsin varit ute till havs, mött en stark motvind som hotar att skjuta dig ur kurs? När du seglar kan justering av seglen hålla skeppet på rätt kurs och hjälpa det att nå sin destination. Men vad händer om destinationen inte längre är uppnåelig eller önskvärd? Vad händer om vinden har ändrat riktning och ett nytt tillvägagångssätt krävs?

I krisledning står vi inför liknande utmaningar. Effektiv krisledning kräver kontinuerligt lärande och anpassning till nya situationer. Här kommer konceptet med Single, Double och Triple Loop Learning in, utvecklat av Chris Argyris och Donald Schön.

Single Loop Learning är som att justera seglen för att hålla kursen i motvind. Det innebär att göra nödvändiga anpassningar baserat på mottagen feedback. Det är en avgörande och nödvändig form av lärande, men det är inte alltid tillräckligt. I segling kan detta innebära att justera seglen för att behålla skeppets kurs. På samma sätt inom krisledning handlar det om att göra justeringar i responsens taktik baserat på mottagen feedback.

Double Loop Learning går utöver att justera seglen till att ifrågasätta och potentiellt ändra grundläggande antaganden och övertygelser. Det är som att ändra kurs när den ursprungliga destinationen inte längre är uppnåelig eller önskvärd. Double Loop Learning innebär att utvärdera effektiviteten av vidtagna åtgärder, samt sammanhanget i vilket dessa åtgärder vidtogs. Inom krisledning handlar det om att anpassa strategier till förändrade omständigheter och undvika att göra samma misstag i framtiden.

Triple Loop Learning tar det ett steg längre genom att utmana teamets sätt att tänka och mentala modeller. Det är som att omforma skeppet helt, inklusive dess segel och dess navigeringssystem. Triple Loop Learning innebär att göra grundläggande förändringar för att anpassa sig till situationen och hantera krisen. Inom krisledning handlar det om att omvandla sättet ett team närmar sig och hanterar kriser för att bättre förbereda sig för framtida utmaningar.

Som krisledningsproffs måste vi kontinuerligt lära och anpassa oss till nya situationer för att säkerställa effektiv krisledning. Genom att tillämpa lärandets loopar kan vi justera vår kurs, ändra vårt tillvägagångssätt och grundläggande omforma vårt sätt att tänka för att navigera i de starkaste motvindarna och nå vår destination.

En metod för att genomföra denna utvärdering är processen för After Action Review (AAR). AAR är en strukturerad process för att granska och analysera en respons på en kris eller händelse. Genom att använda AAR-metoden tillsammans med begreppen Single, Double och Triple Loop Learning kan krisledningsteam identifiera var justeringar behöver göras och utveckla nya strategier för att hantera framtida kriser. AAR-processen hjälper team att kontinuerligt förbättra sina responsförmågor, mycket som att justera seglen på ett skepp för att behålla kursen när vinden förändras.

Senaste posten

The Originals av Adam Grant
5 March, 2024
Företag, Konsultverksamhet

The Originals av Adam Grant

Läs mer
Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter
9 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Krisledning i den Digitala Tidsåldern: Utmaningar och Möjligheter

Läs mer
Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis
2 February, 2024
Företag, Konsultverksamhet

Affärskontinuitet: Nyckelfaktorer och bästa praxis

Läs mer